Ihmiset, Ruoka

Maistuva mesta!

13.12.2023

Orkhan Huseynovilla on aihetta hymyyn.

Vik­tori­ja Yurko­va, ja hänen miehen­sä Niko­lain valmis­ta­ma pul­la tuok­suu leipomon puolelta. Tiskin takana hymy­ilee Cor­intin uusi omis­ta­ja Orkhan Huseynov, ja kahvi­lan pöy­dän ääressä istuu Kalle Lundqvist, kiin­teistön enti­nen omis­ta­ja. Laa­jen­nus- ja työl­listämis­su­un­nitel­mat pyörivät jo täysil­lä.

Huseynov tarvit­si alun perin leipomon, jot­ta pää­sisi valmis­ta­maan omien toiveit­ten­sa mukaisia ham­puri­lais­sämpylöitä. Lovi­isas­ta läh­tee sämpylöitä miehen Helsingis­sä sijait­se­vi­in rav­in­toloi­hin. Itse kahvi­latar­jon­ta on per­in­teitä kun­nioit­ta­va. Tar­jol­la on piimälimp­pu­ja ja set­su­ure­ja, ja tietysti berli­in­in­munkke­ja! Ukrainalaiset työn­tek­i­jät valmis­ta­vat myös oman koti­maansa herkku­ja – ja lovi­isalaiset syövät niitä mielel­lään! Nim­imerkil­lä: tyh­jensin kaali­porkkanapi­irakkatar­jot­ti­men lähtiessäni.

Corint Leipo­mo Kon­di­to­ria, Sep­pälän­tie 39

 

 

Tek­sti Tua Lind­holm-Blom­felt  Kuva Arto Wiikari

0