Rekisteriseloste

Sunday, 21st October, 2018

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä
Peak Press & Productions Oy
Kuningattarenkatu 13 A 1, 07900 Loviisa

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jukka Salminen, jukka.salminen@creativepeak.fi

 

3. Rekisterin nimi
Pikkukaupunki.fi uutiskirjerekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään uutiskirjeen lähettämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostiosoite ja sähköpostisoitteessa oleva näyttönimi

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään sähköpostiosoitteita uutiskirjeen tilauksen tai kilpailujen yhteydessä.

 

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot ovat suojattu asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Tämä tehdään kuukauden sisällä pyynnön saapumisesta rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjeitse.