Mediakortti

Monday, 29th May, 2023

Pikkukaupunki ilmestyy nyt kolme kertaa vuodessa!

Pikkukaupun­ki tavoit­taa pait­si lovi­isalaiset ja mökkiläiset myös matkail­i­jat ja vierail­i­jat sekä lehden tilaa­jat, joi­ta on jo yli 1600. Pikkukaupun­ki jae­taan veloituk­set­ta 9500 talouteen Lovi­isan alueel­la. Lisäk­si se on saatavil­la koko kesän ajan lovi­isalai­sis­sa kahvilois­sa ja liikkeis­sä, Lov­in­fos­sa sekä 7-tien ABC-ase­mal­la ja Helsin­gin matkailuin­fos­sa.

 

Kesälehden jättipainos on 35 000 kpl. Jakelu 27.–28.5.2023.

Yli 100 sivua täyn­nä upei­ta jut­tu­ja, matkailu­palvelui­ta, tapah­tu­mia, tekemistä, näkemistä, kokemista, ihmisiä ja ilmiöitä.

 

Lataa medi­ako­rt­ti — Pikkukaupun­ki