Mediakortti

Thursday, 9th December, 2021

Tavoita kesän 2021 matkailijat ja paikalliset Loviisan parhaalla ilmoituspaketilla!

 

Pikkukaupunki-lehti +  Keidas, elämää puutarhassa = Loviisa parhaimmillaan!

Yhteen­sä yli 200 aikakausle­hti­sivua täyn­nä upei­ta jut­tu­ja, avoimia puu­tarho­ja, matkailu­palvelui­ta, tapah­tu­mia, tekemistä, näkemistä, kokemista, ihmisiä ja ilmiöitä.

Lataa medi­ako­rt­ti — Pikkukaupun­ki

 

Pikkukaupunki-lehden ilmoittajat saavat ilmoituksen Keidas-lehteen puolella hinnalla!

Kei­das — elämää puu­tarhas­sa on uusi lehti ja se esit­telee sadal­la sivul­la lovi­isalaisia piho­ja, pihakahviloi­ta ja ihmisiä piho­jen takana. Sekä kaik­ki avoimet puu­tarhat ja tietysti myös paljon muu­ta.

Kei­das on myyn­nis­sä Lehtip­is­teis­sä ja hyväksyt­ty mm. S-ryh­män ja Keskon ketjui­hin, Tok­man­nille, Suo­ma­laiseen Kir­jakaup­paan, Aka­teemiseen Kir­jakaup­paan ja R-kioskeille — joten tar­jouk­sel­la tavoitat pait­si lähi­asi­akkaasi myös kauem­paa tule­vat kesävier­aat, joi­ta tulee ennustei­den mukaan paljon (eikä meil­lä tänä vuon­na ole Lovi­isan omaa matkailue­sitet­tä).

Lataa medi­ako­rt­ti — Kei­das

 

Ilmoituk­sen lehteen osta­neet, matkail­i­joi­ta palvel­e­vat, yri­tyk­set pää­sevät halutes­saan mukaan myös  pikkukaupunki.fi sivus­ton uuteen Matkail­i­jan oppaaseen.

 

Se on Loviisan ainut oma matkailijan tietopaketti.

Pikkukaupunki

Smås­tad­sliv muis­tikir­ja, 8 e
Puu­tarhurin tai muun haaveil­i­jan muis­tikir­ja.

 

Pil­low Case x Smås­tad­sliv -essu, 30 e
Vir­pi Lehtisen valmis­ta­ma puu­tarhaes­su kier­rä­tyskankaista, kuosi vai­htelee.

 

Tilaus: toimitus@pikkukaupunki.fi
Hin­ta sisältää postiku­lut