Ruoka

Puolukkaa parempaa ei ole…

13.12.2023

  …Mutta kun puolukka puhuttelee, voi käydä köpelösti! 

Oma maa man­sik­ka, muu maa mustik­ka. Pos­ket ovat punaiset kuin… ome­nal­la!

Mis­sä on luu­ran­nut puoluk­ka, kun sanon­to­ja on syn­tynyt? Joku ehkä muis­taa puolukan pyörim­iseen liit­tyvän kansan­vi­isauden, mut­ta muuten tuo met­siemme supertähti, Suomen tärkein luon­non­mar­ja lois­taa pois­saolol­laan sanan­par­sia etsit­täessä. No sen­tään
Kir­si Kun­naksen Tiitiäisen tuu­tu­laulus­sa men­ninkäisen pos­ket on tehty puolukas­ta!

Suomen luon­nos­sa kas­vaa 37 luon­non­va­raista syötävää mar­jaa, joista kah­takym­men­tä hyö­dyn­netään rav­in­tokäyt­töön. Kuiv­ien kan­gas­met­sien herkku, puoluk­ka, lois­taa näistä punaisim­pana.

Ter­tuis­sa kas­va­van mar­jan poim­imis­es­ta tulee mieleen lyp­sämi­nen, tai sit­ten ei. Ollaan kuitenkin mata­lal­la ja käteen ropisee ker­ral­la muka­va saalis. Onhan se eri jut­tu kuin nyppiä mustikoi­ta mar­ja ker­ral­laan tai raapi­u­tua tyrni­puskan keskel­lä.

Kan­nat­taisi kerätä kori­in ter­veysvaiku­tuk­sil­taan huip­pu­ravin­nok­si luokitel­tua puolukkaa. Se sisältää A-, C-, K- ja D-vita­mi­ine­ja sekä niiden lisäk­si kuut­ta eri B-vita­mi­inia. Kiven­näi­saineitakin on pitkä lista, ja kuitupi­toise­na se hel­lii vat­saa. Puolukkaa syömäl­lä tuet mak­san, sapen ja vat­san toim­intaa, ja samal­la voit tor­jua munuais­ten ja virt­satei­den tule­hduk­sia. Laimeana mehu­na nau­tit­tu super­mar­ja voi laskea veren­painet­ta.

Ilmeis­es­ti mon­et met­sän eläimet ovat tietoisia tästä, sil­lä puolukoi­ta naut­ti­vat lin­nut, mäyrät, met­sähi­iret ja myyrät sekä tietenkin karhut. Vaik­ka karhu onnis­tuu lihot­ta­maan itsen­sä puolukoil­la talviteloille, ei ihmi­nen puolukkaa syömäl­lä liho. Sadas­sa gram­mas­sa on kilo­kalor­e­i­ta 56, ja syömäl­lä päivit­täin pari desiä puolukkaa keho saa kaik­ki ter­veyshyödyt.

Mut­ta miten kävikään Kale­valan Mar­jatalle? Piika oli met­sässä paime­nes­sa, kun puoluk­ka alkoi puhutel­la hän­tä. Syö­tyään puolukan Mar­jat­ta tuli raskaak­si ja pyöräyt­ti aviot­toman pojan. Sitä tietenkin pahek­sut­ti­in. Jos siis met­sässä puoluk­ka puhut­telee sin­ua, ole varovainen!     

 

 

 

Saman sar­jan muut jutut:

Sienet, nuo jumal­ten pojat

Ruis on voimav­il­ja

Porkkana, myyt­ti­nen ja supert­er­veelli­nen herkku

Mitä tekee Hat­ti­vat­ti perunalaaris­sa?

 

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la

 

0