Yleinen, Ihmiset, Kulttuuri

Kuningattarenkatu täyttyy aforismeilla

7.7.2021
Kuningattarenkadulle on heinäkuun aikana ilmestynyt aforismeja elävöittämään katua sekä suomen että ruotsin kielellä. Aforismien taustalla on loviisalainen yhdistys Hakeva ry.

Kuvataidetta Lappeenrannassa opiskeleva Senni on maalannut viime aikoina Kuningattarenkadulla iltaisin, kun hellepäivän jälkeen lämpö ja auringonpaiste ovat hellittäneet.

 

 

Kuningattarenkadulle on heinäku­un aikana ilmestynyt aforis­me­ja elävöit­tämään kat­ua sekä suomen että ruotsin kielel­lä. Maalaamis­es­ta on vas­tan­nut Sen­ni Kosken­vesa, joka on palan­nut kotikaupunki­in­sa Lovi­isaan kesän ajak­si. Valkoisel­la maalil­la katu­un maalatut miete­lauseet kiin­nit­tävät yhden jos toisenkin ohikulk­i­jan huomion – ja vain hyväl­lä taval­la!

 

 

 

 

Aforis­mien taustal­la on lovi­isalainen yhdis­tys Hake­va ry. Han­ket­ta spon­soroi­vat Lovi­isan kaupun­ki, Lovi­isan yrit­täjät, Aktia, Lovi­isan värikaup­pa sekä Lovi­isan kir­jakaup­pa. Aforis­mien maalaami­nen Kuningattarenkadulle oli tarkoi­tus toteut­taa jo aiem­min, mut­ta kadun kun­nos­tamisen vuok­si pro­jek­ti siir­tyi tälle kesälle.

 

 

Hake­va ry on vuon­na 2013 perustet­tu yhdis­tys Lovi­isas­sa, jon­ka tavoit­teena on hakea ja kehit­tää vai­h­toe­hto­ja sille, miten kult­tuurin ja taiteen rajat­to­mia mah­dol­lisuuk­sia käytetään ympäristön ja yhteisön hyväk­si.

 

 

 

 

Kuvat Roosa Niemelä

0