Yleinen, Ihmiset, Kulttuuri

Kuningattarenkatu täyttyy aforismeilla

7.7.2021

Kuvataidetta Lappeenrannassa opiskeleva Senni on maalannut viime aikoina Kuningattarenkadulla iltaisin, kun hellepäivän jälkeen lämpö ja auringonpaiste ovat hellittäneet.

 

 

Kuningattarenkadulle on heinäku­un aikana ilmestynyt aforis­me­ja elävöit­tämään kat­ua sekä suomen että ruotsin kielel­lä. Maalaamis­es­ta on vas­tan­nut Sen­ni Kosken­vesa, joka on palan­nut kotikaupunki­in­sa Lovi­isaan kesän ajak­si. Valkoisel­la maalil­la katu­un maalatut miete­lauseet kiin­nit­tävät yhden jos toisenkin ohikulk­i­jan huomion – ja vain hyväl­lä taval­la!

 

 

 

 

Aforis­mien taustal­la on lovi­isalainen yhdis­tys Hake­va ry. Han­ket­ta spon­soroi­vat Lovi­isan kaupun­ki, Lovi­isan yrit­täjät, Aktia, Lovi­isan värikaup­pa sekä Lovi­isan kir­jakaup­pa. Aforis­mien maalaami­nen Kuningattarenkadulle oli tarkoi­tus toteut­taa jo aiem­min, mut­ta kadun kun­nos­tamisen vuok­si pro­jek­ti siir­tyi tälle kesälle.

 

 

Hake­va ry on vuon­na 2013 perustet­tu yhdis­tys Lovi­isas­sa, jon­ka tavoit­teena on hakea ja kehit­tää vai­h­toe­hto­ja sille, miten kult­tuurin ja taiteen rajat­to­mia mah­dol­lisuuk­sia käytetään ympäristön ja yhteisön hyväk­si.

 

 

 

 

Kuvat Roosa Niemelä

0