teevee

What’s Up? Thomas

30.8.2016
Thomas Sjöblom luot­saa ”Sjöleä” eli keskus­tan urheilukaup­paa. Kaik­ki fil­lar­i­huol­losta kalas­tus­tarvikkeisi­in ja fris­bee­golfkiekoista uima­pukui­hin. Täl­lä palvelu­un sat­saaval­la puti­ikil­la on pitkät per­in­teet – kan­nat­taa käyt­tää oman ”kylän” kaup­paa aina kuin mah­dol­lista!
Kom ihåg vad Sjöblom´s inte har på sin sportaffär så kand de bestäl­la — åt dig! Det lönar sig abso­lut att använ­da vår egen sportaffär alltid när det bara går — bra ser­vice är det som brö­drår­na Sjöblom är kän­da för! 
Think glob­al, buy local! 
0