teevee

What’s Up? Johan

14.7.2016
Johan Aal­to­nen, eli Ten­nis-Johan on Pla­genin ten­niskent­tähoita­ja ja loma­lovi­isalainen. Aamuisin näet hänet kulke­mas­sa kohti kent­tiä Rantati­etä pitkin ja iltaisin sama reit­ti toiseen suun­taan. Miehen elämä täyt­tyy kesäisin ten­nikses­tä! 
Lue vaik­ka kesän 2014 Pikkukaupungista sivul­ta 12.
Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va kesämiehistö. Kort­in­ter­vjuer­na har gjorts av Cre­ative Peaks som­marbesät­tning. Alla är gym­nasi­er-elever.
0