teevee

Whats Up? Benny

12.7.2016
Ben­ny Lil­jen­dahl ja hänen riik­in­ruot­salainen puhen­uot­tin­sa on lovi­isalaisille uimaran­nal­la kävi­jöille tut­tu hah­mo. Uimaran­takau­den ulkop­uolel­lakin sym­pa­at­tisel­la Ben­nyl­lä säi­lyy hyvä kos­ke­tus lovi­isalais­nuori­in, sil­lä hän opet­taa matem­ati­ikkaa kaupun­gin ruotsinkielisel­lä yläas­teel­la ”Högik­sessä”.
Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va kesämiehistö. Kort­in­ter­vjuer­na har gjorts av Cre­ative Peaks som­marbesät­tning. Alla är gym­nasi­er-elever.
0