teevee

What’s Up? Antti

8.8.2016

 Dags för lite motion? På som­maren går det bra att trä­na på ”nya” Gym­Fox.– Då finns det van­ligtvis gott om utrymme – åtmin­stone ju vack­rare vädret är och tidigt på mor­gonen, berät­tar per­son­al train­er Antti Ket­tunen.

Det är aldrig för sent att bör­ja trä­na och motion­era – ju mång­sidi­gare desto bät­tre. På Gym Fox kan du anli­ta en tränare som gör ett passlift pro­gram just för dig.

 

Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va kesämiehistö. Kort­in­ter­vjuer­na har gjorts av Cre­ative Peaks som­marbesät­tning. Alla är gym­nasi­er-elever. 

0