teevee

What’s Up? Anna

9.6.2017

Hör hör alla friluftsmän­niskor. Som­mar­reportern Fan­ni Fagerudd från Smås­tad­sliv-tv-besök­te Anna Jaakon­saari på Ström­fors Out­door. Vad sker här? 

 

Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va kesämiehistö.
Kort­in­ter­vjuer­na har gjorts av Cre­ative Peaks som­marbesät­tning. Alla är gym­nasi­er-elever.

1