Luonto & outdoor

What’s Sup?

15.5.2018
SUP-lautailu eli standup paddleboarding

SUP-lau­dan pääl­lä meloo kätevästi (tai noh, se on suh­teelli­nen käsite) vaik­ka Dunkahäl­li­in tai harhailee päämäärät­tömästi joen haaroil­la — tehden ihan huo­maa­mat­ta ylä- ja keski­var­taloon pure­van kesätreeninkin. Havai­jil­ta Suomeen rantau­tunut sup­pailu on ihana kesäla­ji, joka sopii mon­elle.

 

Yksinker­taisu­udessaan SUP-lau­tailu eli standup pad­dle­board­ing on mel­on­taa tuke­van lau­dan pääl­lä seisoen. Vaik­ka seisoen melomi­nen saat­taa kuu­lostaa maakravun kor­vaan pelot­taval­ta, on sup­pailu suo­ras­taan häm­men­tävän help­poa.

 

Tuke­van lau­dan ansios­ta ensik­er­ta­lainen pääsee mil­tei heti koke­neem­pi­en matkaan, ja har­ras­tus­ta voi aina vaikeut­taa haas­tavam­mal­la ympäristöl­lä tai kapeam­mal­la lau­dal­la.

 

Konkarisup­pail­i­jat voivat vuokra­ta lau­dan Laivasil­lan vierasve­ne­sa­ta­mas­ta paikan päältä ja lähteä seikkaile­maan tyynelle Lovi­isan­lahdelle. Aloit­teli­ja voi suun­na­ta ruukin Ström­fors Out­door Fac­to­ryyn. Siel­lä koulute­tut SUP-ohjaa­jat avaa­vat kurssien ja retkien lomas­sa sup­pailun salo­ja. Kokeilun­haluisille on tar­jol­la jopa SUP-joogaa! 

 

stromforsoutdoor.com

visitloviisa.fi/fi/nae/loviisanvierasvenesatama

 
 

 

Tek­sti & kuvat Fan­ni Fagerudd

0