Ihmiset, Lifestyle

Wanhan Ajan Joulukodit: Tyylikäs Stengård

29.11.2016
Tyylikäs Stengård kaikessa loistossaan

Denise Lindh rakas­taa Per­na­jan kirkonkylän aitoa joulu­tun­nel­maa.  Aaton kohoko­h­ta on rauhalli­nen illalli­nen kau­ni­isti kate­tun pöy­dän ääressä.

 

Per­na­jan kirkonkylässä Agri­colantiel­lä ei ole katu­val­o­ja. Onnek­si, sil­lä siten talvi­nen tähti­taivas näyt­täy­tyy kirkkaal­la sääl­lä kaikessa lois­tossaan, ja kuukin saa auran ympärilleen.

Denise Lind­hin talokauno­tar, Stengård,  lois­taa läm­pöä ja tun­nel­maa. Sisäl­lä on joulun tulon kun­ni­ak­si paljon val­o­ja ja kynt­tilöitä. Val­o­jen hehku on keltaisen läm­min, se suo­ras­taan kut­suu astu­maan sisään. Pihal­lakin on joulun kun­ni­ak­si val­o­ja.

Maku­uhuoneen ikku­nan takana on val­ta­va kuusi, joka on lajis­saan todel­li­nen muo­to­valio. Se on saanut oksilleen mon­ta val­osar­jaa. Kokon­aisu­us on har­moni­nen, kat­soi taloa ulkoa tai sisältä ulos pimeään iltaan.

– Halu­an valaista koti­ni lämpimil­lä val­oil­la. Ei siis mitään amerikkalaistyyp­pistä bling blingiä tai vilkku­via monivärisiä val­osar­jo­ja, talon emän­tä Denise Lindh toteaa.

 

stengard_5

 

Per­na­jan uin­u­va kirkonkylä saa joulun alla uut­ta puh­tia. Kau­nis kirkko täyt­tyy kävi­jöistä jumalan­palveluk­sis­sa ja kon­serteis­sa. Joulu­na muis­te­taan myös elon­tien­sä päät­täneitä läheisiä.

– Per­na­jan hau­taus­maa on kau­nis. Käyn itse viemässä kynt­tilät suku­lais­teni hau­doille. Se on kau­nis tapa, joka kuu­luu joulu­un. Myös joulukirkko kuu­luu pyhi­in hiljen­tymisen ruti­inei­hin, Denise sanoo.

 

Ihan oikea joulu­tont­tu

Yksin upeas­sa talos­saan asu­va Denise iloit­see siitä, että tyt­täret tule­vat aina äitin­sä luokse viet­tämään joulua. Toki he muutenkin piipah­ta­vat usein Helsingistä Per­na­jaan, sil­lä moot­tori­ti­etä mat­ka käy jou­tu­isas­ti.

Joulu­na istu­taan yhdessä joulupöytään. Sil­loin ei mikään ole ”vähän sin­nepäin”, vaan kaik­ki on paras­ta. Hopea-, kristal­li- ja posli­ini­as­ti­at, menu ja punavi­i­ni. Deniselle joulu taitaa tosi­aan olla vuo­den kohoko­h­ta.

– Olen syn­tynyt joulupäivänä. Ehkä olen ihan oikea joulu­tont­tu, hän nau­rah­taa.

 

stengard_3

 

Joul­u­lounaak­si tar­jo­taan per­in­teistä riisipu­uroa, mut­ta muuten Lind­hin nais­ten joulupöytä on kala­pain­ot­teinen. Kalat Denise ostaa paikallis­ten kalas­ta­jien kalaa myyviltä kaup­pi­ail­ta, kuten Lovi­isan torin laidas­sa myyn­tip­is­tet­tään pitävältä Dagny´s -kalakaup­pi­aal­ta. Kinkkuakin on pöy­dässä, mut­ta vain nimek­si. Pos­sua on kuitenkin toises­sa muo­dos­sa.

– Meil­lä on joulupöy­dässä aina läskisoosia, Denise ker­too.

Jouluil­lalli­nen nau­ti­taan kuu­den mais­sa hitaasti ja rauhas­sa rupatellen. Kynt­tilän­val­os­sa välkkyvät kristal­lit ja ulkona tuiskua­va lumi täy­den­tävät tun­nel­man. Vas­ta illal­lisen jäl­keen laula­jana ja muusikkona tun­net­tu Denise lait­taa musi­ikin soimaan.

On aika ava­ta lah­jat. Joulun luonne on muut­tunut luon­nol­lis­es­ti niistä ajoista, jol­loin lapset oli­vat pieniä ja jän­nit­tivät pukin tuloa.

– Sil­loin lahjo­ja oli tosi paljon. Nykyään vältämme turhan ostamista, joten lahjo­ja on vain vähän, mut­ta ne ovat sitäkin hark­i­tumpia, Denise sanoo

 

Wan­han Ajan Joulukoti

Denise on Per­na­jan kirkonkylän ruotsinkielisen koulun johta­jaopet­ta­ja. Työssään hän valmis­telee joulu­juh­lia oppi­lait­ten­sa kanssa jo pitkään ennen juh­lapy­hiä. Lisäk­si hän avaa kotin­sa ovet Lovi­isan Joulun tapah­tu­mavi­ikon­lop­puina. Sil­loin hän myös esi­in­tyy joulupuodis­saan Agri­col­i­ina Shop­peli­inas­sa laula­ja Rita Bergmanin kanssa. Nähtävil­lä on myös taiteil­i­ja Mari­ka Mäkelän tus­si­maalauk­sia.

– Minus­ta on ihan luon­nol­lista päästää koti­i­ni vieraitakin ihmisiä. Joulu­na kaik­ki ovat hyväl­lä mielel­lä, Denise pohtii.

Hänestä on silti ihanaa vetäy­tyä omi­in oloi­hin tai viet­tää aikaa ystävien kanssa joulupy­hien aikana kaiken hälinän jäl­keen.

– Kir­ja käteen ja vil­la­sukat jalka­an!   

 

stengard_6

 

Denisen 3 musi­ikkivinkkiä joulu­un

Lin­da Lam­p­e­niuk­sen klassi­nen joulu-cd Angels

Vesa-Mat­ti Loirin joul­ulevy Sydämeeni joulun teen

Muu­ta rauhal­lista musi­ikkia, esimerkik­si fadoa

 

Denisen 3 suosikkia joulu-Lovi­isas­sa

Ström­forsin ruuk­ki

Kirkkokon­ser­tit Per­na­jas­sa ja muual­la Lovi­isas­sa

Lovi­isan tori

 

På sven­s­ka — se sidan 18!

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la  Kuvat Vir­pi Lehti­nen

 
 

Wanhan ajan joulukodit 

Paljon uut­ta, sekin van­haa. Kivo­ja het­k­iä, hyviä kohtaamisia. Kiireetön­tä ja kodikas­ta.
Lovi­isan Joulu yllät­tää aina uud­estaan. 
Ter­ve­tu­loa kylään.

 
Wan­han Ajan Joulukodit avoin­na 3.–4.12. & 10.–11.12. klo 10–17

Ström­forsin ruukin  joulukodit: Rauta­parta, Vil­la Marme­la­di ja Sahan­mä­ki avoin­na 3.–4.12. klo 10–17

Isnäsin Wilde­mans avoin­na 10.–11.12. klo 10–17

 

Vacker­bac­ka Puu­tarhakatu 34

Ajur­in­ta­loPuu­tarhakatu 32

Pitkän­pöy­dän­ta­loMar­i­ankatu 7

Vil­la Aal­to­nenPitkäku­ja 12

Hel­gasSibeliuk­senkatu 6

Lil­la Lju­vaOlter­man­ninkatu 8

Kuninkaan­lampiKuh­le­feltinkatu 8

Vil­la Limp­puKuh­le­feltinkatu 12 A

CasaItal­iar­qlSarvi­lah­denkatu 9

CasaBen­I­taliaHar­a­vankylän­tie 9

UUDET KOHTEET:

Huset vid ånNahkurinku­ja 12

Vil­la ArmasKai­vokatu 9

StengårdAgri­colantie 7, Per­na­ja

Wilde­mansIsnäs­in­tie 86, Isnäs

Vil­la Marme­la­di | Ruuk­in­tie 5 B 1, Ruotsin­py­htää

Rauta­parta | Myl­lärin­tie 3, Ruotsin­py­htää

Sahan­mä­ki | Sahan­mäen­tie 2, Ruotsin­py­htää

 

www.loviisanjoulu.fi

1