Lifestyle, Ruoka

Väriä ja mielikuvitusta pöytään

15.12.2016
Tee itsellesi fantasiakattaus

Säröjä mukeis­sa, värivirheitä lau­ta­sis­sa. Epä­pare­ja, rakkai­ta kirp­par­ilöytöjä, per­in­tölusikoi­ta ja väriä luon­nos­ta. Vie itsesi mieliku­vi­tus­retkelle ja tee fan­tasi­akat­taus, jota ei voi kyllin kauan kat­sel­la. Se piristää pait­si pimeää vuo­de­naikaa myös ystäviäsi.
 
Lev­eäl­lä pens­selil­lä maalaa­va rön­sy­ilevä eksen­trikko käyt­tää rohkeasti väre­jä ja mate­ri­aale­ja. Min­i­mal­is­tisem­pi esteetikko taas luot­taa niukku­u­den tarkoin harkit­tuun ilmaisu­voimaan.
 
Kier­rätä ja kek­si – van­hat esineet löytävät uuden elämän osana kat­taus­ta.

 

kattaus1
 
kattaus2

 

Käytä luon­nos­ta löytämääsi. Se on edullista ja ekol­o­gista. Kirp­putorit ovat aar­reait­to­ja kat­tausko­ris­tei­den etsi­jöille. Suositko silti uut­ta ja ehkä desig­nia? Suun­taa sis­us­tuskaup­paan, mut­ta muista käyt­tää paikallista aina kun voit.
 
Ja sama pätee ruokaan. Mikään ei ole sen trendikkääm­pää kuin lähi- ja luo­mu­ruo­ka – mut­ta point­ti on siinä, että se on ter­veel­listä, ympäristöys­täväl­lis­es­ti tuotet­tua ja hyö­dyn­tää paikallisia ruoan­tuot­ta­jia.

 

kattaus3
 
kattaus5
 
kattaus4

 

Kerää kaver­it koolle ja vietä hausko­ja het­k­iä pöy­dän ääressä!
 
Ota kuva kat­tauk­ses­tasi ja postaa se face­booki­in tai insta­grami­in #pikkukaupun­ki #kaver­itkoolle #hert­ta­nen ja voita 50 euron yllä­tys­lah­ja Design & Deli Hert­tases­ta! Kil­pailu­ai­ka 7.1. asti.

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen Kuvat Vir­pi Lehti­nen

 

1