Luonto & outdoor

VAELTAMAAN!

10.7.2023

Haluatteko lähelle vai kauas? Entä vaikea vai helppo reitti? Pitääkö olla palveluita? Selvä, kiitos minä tarkistan. Tässä hakukoneemme tulokset teille sopivista reiteistä, olkaa hyvät. 

 

 

Kukuljärvi
60.511692, 26.439058

Kukuljär­ven reit­ti Ruotsin­py­htääl­lä on ihana luon­toko­hde täyn­nä eri­laisia maas­to­ja. Met­säti­et ja -polut kul­jet­ta­vat liikku­jaa opastei­neen. Kallioille kiipeämi­nen palk­it­see lopus­sa, kun voi hengähtää huip­ul­la naut­tien maisemista. Suo ja pitkospu­ut luo­vat luon­tor­e­it­ille tun­nel­maa ja vai­htelua poluil­la kulkemiseen. 

 

Eväät ja uimakamppeet mukaan

Reit­ti kan­nat­taa aloit­taa Ruukin urheilukeskuk­sen vier­estä, johon autonkin saa parkki­in. Hyvät reit­tiopas­teet ohjaa­vat kulk­i­jaa, ja heti reitin alus­sa pääsee hil­jaisen ja rauhoit­ta­van luon­non keskelle. Jos lähdet reip­pailulle kesäl­lä, varaa matkaan eväitä ja halutes­sasi uimakamppeet. Laavuil­la voi sytyt­tää nuo­tion ja pais­taa makkaroiden lisäk­si vaikka­pa vaah­tokarkke­ja. Ihana pieni järvi kut­suu ihaile­maan sitä – ehkä myös pulah­ta­maan. Istah­taa voi mon­es­sa muus­sakin paikas­sa, kuten Huuhka­javuoren huip­ul­la.

 

Haas­tavia maas­to­ja – rauhoit­tavaa luon­toa

Reitin pitu­ut­ta voi säädel­lä sen mukaan, poikkeaako Bran­nin luo­las­sa tai jopa Ström­forsin ruukissa. Bran­nin luo­la on mie­lenki­in­toinen nähtävyys. Tari­noiden mukaan se on ollut lehmi­paimen Jaakko Brän­nin kesäa­sumus 1900-luvun alus­sa. Vaikeakulkuisia kohtia tulee reit­il­lä eteen, ja korkeuserot saa­vat syk­keen nouse­maan. Kosteal­la sääl­lä hyvät ja pitävät kengät ovat tarpeen, sil­lä kallioises­sa maas­tossa voi olla paljonkin liukkai­ta kohtia. Korkeista nousu­ista ja maas­to­jen vai­htelus­ta huoli­mat­ta, tai juuri sen vuok­si, reit­ti on ehdot­tomasti kokemisen arvoinen. Varus­taudu siis hyvil­lä kengillä, pakkaa mukaan retkieväät ja tuli­tikut, ja lähde naut­ti­maan luon­non rauhas­ta Kukuljär­ven reit­ille.

 

Pitu­us: 8 km, pitem­pi jos poikkeaa Bran­nin luo­las­sa

Aloi­tu­s­paik­ka: Ruukin urheilukeskuk­sen parkkipaik­ka

Vaikeusaste: keski­vaa­ti­va

 

 

Myllyjärvi
60.495265, 25.823159

Jos hakee erä­maista tun­nel­maa ja luon­non rauhaa, kan­nat­taa suun­na­ta Per­na­jaan Myl­lyjärvelle. Virk­istysalue on hyvä retkiko­hde myös mar­jas­ta­jalle ja sien­estäjälle. Ehdo­ton paik­ka rauhoit­tumiseen ja luon­nos­ta naut­timiseen!

Osoite: Pål­bö­len­tie 166, Per­na­ja

 

 

Ehrensvärdin polku
60.464390, 26.230113

Jos kiin­nos­taa luon­tokäve­lyn yhdis­tämi­nen his­to­ri­aan, Ehrensvärdin polku on mainio retkiko­hde aivan Lovi­isan keskus­tan tun­tu­mas­sa. Lyhyel­lä käve­lyre­it­il­lä on opaste­taulu­ja, joiden avul­la pääsee tutus­tu­maan alueen his­to­ri­aan ihanas­sa ympäristössä. Kuninkaan­lampi ja lin­noituk­set ovat tämän reitin helmiä! 

Pitu­us: 2 km

Aloi­tu­s­paik­ka: Ungernin lin­noi­tus

Vaikeusaste: help­po

 

 

Myllyharju
60.455841, 26.223389

Iki-ihana Myl­ly­har­ju tar­joaa muun muas­sa his­to­ri­aa, kau­nista luon­toa ja upei­ta näkymiä. Van­ha tuulimyl­ly ja Suomen kaunein näkö­torni, Kukkukivi, ovat ain­ut­laa­tu­isia ele­ment­te­jä reit­il­lä. Usko­ma­ton­ta, että aivan kaupun­gin keskus­tas­ta pääsee näin ihanan luon­non keskelle. Ei tämä paik­ka suot­ta ole mon­en paikallisen suosik­ki.

Pitu­us: 1,7 km

Aloi­tu­s­paik­ka: Lovi­isan kirkon suihkulähde

Vaikeusaste: help­po

 

 

Kallen kierros
60.571933, 26.075128

Kallen kier­ros Lil­jen­dalis­sa on kaupunkire­it­te­jä pidem­pi. Yhdis­telmä met­siä, soi­ta ja kallioi­ta tekevät reitistä monipuolisen ja mie­lenki­in­toisen. Tenakallion kota on ihana paik­ka eväs­tauolle, ja Taikaran­nan uima­paikalla kan­nat­taa myös pysähtyä – varsinkin jos paik­ka ei ole ennestään tut­tu.

Pitu­us: 11,5 km

Aloi­tu­s­paik­ka: Kirkkotie

Vaikeusaste: keski­vaa­ti­va

 

 

 

 

Tek­sti Ain­o­li­ina Leskelä

 

0