Ihmiset

Uusloviisalainen nauttii yrittäjyyden tuomasta vapaudesta

13.3.2020

 Anne Van­halan mielestä Lovi­isa on Suomen paras pikkukaupun­ki. 

 

Muutin Lovi­isaan… yli  satavuo­ti­aaseen hir­si­taloon kesäl­lä 2017. 

Halusin muut­taa… rauhal­liseen pikkukaupunki­in, jos­sa luon­to ja meri ovat lähel­lä, ja jos­ta on hyvät ja nopeat yhtey­det Helsinki­in töi­den vuok­si. 

Ammatil­tani olen… juristi ja yri­tys­vas­tu­uasiantun­ti­ja.

Elämä yrit­täjänä on… inspiroivaa, opet­tavaista ja merk­i­tyk­sel­listä. Nautin kovasti yrit­täjyy­den tuo­mas­ta vapaud­es­ta.

Bonfide…tulee lati­nan kielis­es­tä ilmais­us­ta bon fide. Se tarkoit­taa vapaasti suomen­net­tuna vil­pitön­tä mieltä.

Lem­pivuo­de­naikani on… kevät, jol­loin luon­to herää.

Lovi­isan luon­to… on monipuo­li­nen ja kau­nis. 

Har­ras­tan… van­han talon puuhia, piha­hom­mia, aamu­lenkke­jä ja joogaa.

Into­hi­moni on… Brun­ber­gin lakut!

Per­heeseeni kuu­lu­vat… avop­uoliso Kalle ja Lulu-kissa.

Paras­ta Loviisassa…on luon­to ja ystäväl­liset ihmiset. Se, että kaduil­la ter­ve­hditään tun­tem­at­to­mi­akin, läm­mit­tää aina mieltä.

Toivoisin Lovi­isaan lisää…näkyvyyttä. Lovi­isa on mah­ta­va asuin­paik­ka ja Suomen paras
pikkukaupun­ki!

 

 

Yrit­täjän ”Must Read”  - myös Lovi­isas­sa

Anne Van­hala on yhdessä Han­na Liap­pik­sen ja Mer­ja Pen­tikäisen kanssa vastikaan saanut pain­os­ta ulos Edi­tan kus­tan­ta­man ”Men­esty yri­tys­vas­tu­ul­la” -käsikir­jan. Se lupaa avaimet onnis­tuneeseen yri­tys­vas­tu­un hal­tu­unot­toon, ker­too mik­si yri­tys­vas­tuu kan­nat­taa, mitä se sisältää ja miten yri­tys­vas­tu­u­ta voidaan toteut­taa käytän­nössä.

”Yri­tys­vas­tu­us­sa ei kyse ole raket­ti­ti­eteestä vaan ryhtymis­es­tä, ja tule­vaisu­udessa pär­jäävät vain vas­tu­ulliset yri­tyk­set.” 

 

 

Kuva: Lin­da Varo­ma / Wärk­stan

0