Yleinen

Talven lehti on ilmestynyt!

29.11.2021
Satasivuinen paketti mielenkiintoisia henkilötarinoita ja tuttuja kasvoja, talven harrastuksia ja menovinkkejä.
Uusin Pikkukaupun­ki-lehti on ilmestynyt. Jip­pii! Sata­sivuinen paket­ti täyn­nä mie­lenki­in­toisia henkilö­tari­noi­ta ja tut­tu­ja kasvo­ja, tal­ven har­ras­tuk­sia ja men­ovinkke­jä.
Lehti on jaet­tu jokaiseen lovi­isalaiseen koti­in ja tilaa­jille kaupun­gin ulkop­uolel­la. Lisäk­si se on jaos­sa kahvilois­sa ja liikkeis­sä ympäri Lovi­isan sekä ihanis­sa Wan­han Ajan Joulukodeis­sa 4.–5.12. Tutus­tu omaasi! 
Dig­i­taa­li­nen ver­sio löy­tyy täältä.

 

Det nya num­ret av Smås­tad­sliv har delats ut till alla hem! Om du inte har fått ditt exem­plar hem, så hit­tar du den i butik­er­na och restau­ranger­na i stan. Nu har vi även fått en större andel sven­s­ka artik­lar med!
Den dig­i­ta­la ver­sio­nen hit­tar du här
Smås­tad­sliv som bäst!
0