Luonto & outdoor

Uimarantojen aatelia

13.6.2021

Loviisassa on lukuisia upeita uimarantoja, virallisia, epävirallisia, salaisia, julkisia, järviä, merta, jokia …. Kirkasvetinen Särkjärvi ja sen ilta-auringossa kylpevä ranta on ihan sieltä parhaimmasta päästä.

 

Aurinko tulee ran­nalle puolen päivän jäl­keen ja viipyy siel­lä kunnes las­kee. Särk­i­järvi on eri­tyisen suosit­tu iltauin­tipaik­ka. Ja kos­ka ranta on mata­la, se on pien­ten las­ten kanssa ren­nom­pi kuin Hopom, jon­ka upeil­ta kallioil­ta voi pulah­taa suo­raan syvään.

Tien löytämi­nen Särkjärvelle onkin sit­ten ulkopaikkakun­ta­laiselle vähän kimu­rantimpi  jut­tu. Pitää uskaltaa ajaa Särkjär­ven­ti­etä aina eteen­päin,  kunnes jos­sain vai­heessa näet nuolen, jos­sa lukee Uimaran­ta.

Matkan var­rel­la on kuu­luisa kiipeilykallio Haukkakallio. Jos har­ra­s­tat kiipeilyä, siel­lä saat hyvin hien pin­taan. Jos et, kan­nat­taa kokeil­la. Haukkakallio on Etelä-Suomen parhai­ta ja laa­jimpia kiipely­paikko­ja!

Vähärav­in­teinen ja kirkasveti­nen Särkjärvi on säi­lynyt poikkeuk­sel­lisen luon­non­ti­laise­na — säi­lytetään se sel­l­aise­na!

 

 

 

 

 

Ihan keskustan tuntumassa, Loviisa Campingin vieressä sijaitsee Plagenin uimaranta.

Se hur­maa kävi­jän sin­isil­lä pukukopeil­la ja ihanal­la hiekkaran­nal­la. Aamuau­ringon aikaan ranta on hil­jaisen lumoa­va ja lämpimänä iltapäivänä ran­nal­la on kivasti vip­inää. Uin­nin jäl­keen mais­tuu kioskin erikoisu­udet, vohveli jäätelöl­lä ja kukku­juo­ma.

 

 

 

 

Uimarannat

Uimaran­ta Pla­gen Kapteen­in­tie, Lovi­isa

Taikaran­ta Taikaran­nantie (Hopjärvi), Sävträsk

Valkon uimaran­ta viitat Saukko­lah­den­tieltä ja Kale­vantieltä

Koskenkylä, Staffak­sen­tie, Koskenkylä

Kiramo Kira­mon­tie, Ruotsin­py­htään kirkonkylä

Särkjärvi eteläi­nen Särkjär­ven­tie, Tesjo­ki

 

Muut uimapaikat

Rön­näs, Museotie, Isnäs

Kukuljärvi, Stor­mossantie, Ruotsin­py­htää

Bäs­ton, Björk­hol­mantie, Per­na­jan kirkonkylä

Riissal­mi, Riissalmen­tie, Niemistö

 

 

Jos mielit kauem­mak­si merelle, tutus­tu Lovi­isan seudun kauneimpi­in luon­non­sa­tami­in.

 

 

Kuvat Magi Pern­thaler

 

0