Kulttuuri

Tobias fantasian pauloissa

14.6.2018

 

Mil­lainen paik­ka Lurens on tehdä teat­te­ria? Pikkukaupun­ki kysyi, ja Lurensin kesäteat­terin ohjaa­ja Tobias Zil­li­a­cus vas­tasi.

– Haus­ka ja haas­ta­va paik­ka. En ole aiem­min tehnyt ulkoil­mateat­te­ria, joten tulen var­masti vielä mon­ta ker­taa yllät­tymään.

 

Mitä eri­ty­istä odotat?

– Toivon tietysti kivaa säätä ja sitä, että esi­tys on kesäteat­te­ria parhaim­mil­laan. Yhteisöl­lisyyt­tä sekä näyt­tämöl­lä että kat­so­mossa.

 

Mitä halu­at tuo­da ohjauk­sel­lasi esi­in?

– Halu­an pois­taa esteet tari­nanker­ronnan tieltä mut­ta en tari­nas­ta. Halu­aisin, että sen ker­tomi­nen olisi vai­va­ton­ta ja innos­tavaa. Hyvä tari­na ei kaipaa kikkailua.

 

Mitä uut­ta Lurens tar­joaa tänä kesänä?

– Esimerkik­si uusia tek­i­jöitä min­un lisäk­seni, muu­ta­ma ensik­er­ta­lainenkin on mukana, ja Han­nu Risku on säveltänyt uut­ta upeaa musi­ikkia. Tari­na ei ole ihan uusi, mut­ta sitä ei ole Luren­sis­sa ennen esitet­ty. Mikään muu ensem­ble ei voisi esit­tää sitä samal­la taval­la kuin me!

 

 

3x KESÄTEATTERI

 

Lurens: Ronja Rövardotter

29.6–4.8

Lurens kom­mer igen! Astrid Lind­grens älskade saga väcks till liv i Kug­goms bild­skö­na land­skap, när Ron­ja Rövar­dot­ter tar Lurens scener i sin besit­tning. Det fan­tastiska fan­tasiäven­tyret kan man ta del av från och med den 29 juni. Även den under­bara vridläk­taren är värd att uppl­e­va!

lurens.fi

 

 

Ruukinmyllyn kesäteatteri: Miehen kylkiluu

16.6.–14.7.

Juho Man­tereen ohjaa­ma Miehen kylk­iluu saa ensi-iltansa 16.6. Ruuk­in­myl­lyn kesäteat­teris­sa. Ruukissa eivät edes vai­htel­e­vat kesäke­lit hait­taa, sil­lä kat­so­mo on katet­tu.

naurutakuu.fi

 

 

Lapinjärven kesäteatteri: Miehen tuoksu

29.6.–13.7.

Lap­in­jär­ven kesäteat­ter­il­la koko kylä menee sekaisin, kun Miehen tuok­su lei­jailee teat­teris­sa 29.6. alka­en.

Miina Turusen ja Kon­s­ta Mäkelän yhteiso­h­jaus saa upeat puit­teet vehreis­sä järvi­maise­mis­sa.

lapinjarvenkesateatteri.fi

 

 

Haas­tat­telu Fan­ni Fagerudd Kuva Mats Tuomi­nen

1