Luonto & outdoor, Kulttuuri, Lifestyle

#lovsteri

9.6.2016
kerro se muillekin - lovsteri

Söitkö hyvin? Oliko hieno vael­lus? Usko­ma­ton fiilis kesäteat­teris­sa?

 

Ker­ro siitä kavereille­si, muille lovi­isalaisille, kaikille kiin­nos­tuneille, niin hekin pää­sevät osal­lisik­si kaikesta siitä kivas­ta, mitä Lovi­isas­sa tapah­tuu.  #lovs­teri-merk­i­tyt postauk­set näkyvät pait­si insta­gramis­sa ja face­bookissa myös www.lovsteri.fi-sivus­tol­la! 

 

Näin help­poa se on! 

Kom­men­toi tai ”postaa” kuva ja merk­itse se  #lovs­teri  #lovi­isa. Easy as that!
…jot­ta muutkin saa­vat vihiä hyvistä louna­s­paikoista, eri­no­mai­sista uimaran­noista, hauskoista tapah­tu­mista, houkut­tele­vista pyöräi­lyre­it­eistä, parhaista mel­on­tavesistä ja kaikesta muus­ta kivas­ta.  

Hyvät vinkit on tarkoitet­tu jaet­taviksi! 

1