Lifestyle

Tavataan Suolatorin vanhassa kalahallissa

10.1.2018
Suolatorin krinti - tavaroita

Krin­ti on löytänyt uuden kodin Suo­la­torin van­has­ta kala­hal­lista. Krin­tis­sä on van­haa ja uut­ta, tarkoin valikoitua, sulas­sa sovus­sa samoil­la hyl­ly­il­lä. Ajan pati­na on käsin kos­keteltavis­sa.

 

Krin­ti myös isän­nöi pien­imuo­toisia ja pikant­te­ja tilaisuuk­sia. Krin­tis­sä tapaat omis­ta­jien Anni ja Mau­ritz ”Mauke” Möl­lerin lisäk­si myös paikan todel­lisen johta­jan, Her­ra Ylpön. Tuiman kat­seen takaa asi­akas­ta ter­ve­htii erit­täin ystävälli­nen, hellyy­denkipeä ja herkuille per­so kar­vainen her­ras­mies.

 

Facebook/Krinti

 

Laivasil­ta 1, Suo­la­tori, Lovi­isa

 

Krinti_5

 

Krinti_7

 

Krinti_8

 

Krinti_2

 

Krinti_3

 

Krinti_4

 

Krinti_6

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen Kuvat Outi Karikivi, Pes­si Lehti­nen

1
Pikkukaupunki