Luonto & outdoor, Ruoka

Tattijahdissa

13.9.2017
Sienikausi alkaa oikeastaan jo toukokuussa

Pikkukaupun­ki lähti met­sään kah­den pro-sien­estäjän, Päivi ja Juk­ka Pön­nin kanssa. Saali­ik­si saimme  taku­u­var­mo­ja sien­estysvinkke­jä ja kokeilemisen arvoisia sienire­septe­jä — ja kak­si koril­lista kantarelle­ja ja mus­tia torvisieniä!

 

– Sienikausi alkaa oikeas­t­aan jo toukoku­us­sa. Keväisin met­sistä löy­tyy kor­vasieniä eri­tyis­es­ti sel­l­aisil­ta paikoil­ta, jot­ka met­säkone on myl­län­nyt. Koneen jät­tämään ren­ga­sur­aan nousee sieniä yleen­sä vuosi, pari met­sätöi­den jäl­keen, Juk­ka Pön­ni jut­telee.

Juk­ka on koulu­tuk­seltaan biolo­gi ja hänen sien­i­tun­te­muk­sen­sa juon­taa juuren­sa Esteri Oheno­jan pitämään yliopis­tokurssi­in.

– Aloit­tel­e­vakin sien­estäjä pär­jää pitkälle opet­tele­mal­la myrkyl­liset sienet, eli ne, joista myrkky ei häviä ryöp­päämäl­lä eli keit­tämäl­läkään.

Päivi Pön­ni lis­taa pariskun­nan help­po­ja kesto­su­osikke­ja, joista saa loi­hdit­tua maail­man­lu­okan gourmee­ta:

– Herkku­tatit, kanttarel­lit, sup­pilo­vahverot ja orakkaat. Meille uusi tut­tavu­us on kehnäsieni, jos­sa on tosi pehmeä maku. Mus­tat torvisienet ovat nekin erit­täin herkullisia, ja rousku­ja pitää olla suo­lat­tuna sienisalaat­tia varten. Muuten meil­lä säilötään sienet pääasi­as­sa kuiv­aa­mal­la.

– Sienet ovat eniten riip­pu­vaisia kos­teud­es­ta. Vähäsateisemp­inakin kesinä sieniä kan­nat­taa etsiä pohjoisen puoleisil­ta rin­teiltä. Paras­ta sien­i­maas­toa on sekamet­sä, jos­sa on pak­su sam­malpeite. Ja ehdo­ton säävink­ki on pil­vipou­ta – sil­loin eriväriset sienet erot­tuvat maas­ta parhait­en.   

 

sienessa10
 

sienessa8

 

sienessa6

 

sienessa5

 
 

SIENESTÄJÄN KALENTERI

Toukokuu :  kor­vasienet

Heinäkuu, elokuu :  kanttarel­lit, tatit, rouskut, orakkaat

Elokuu, syyskuu, lokakuu :  mus­tat torvisienet, kehnäsienet, sup­pilo­vahverot

 
 

sienessa7

 

sienessa9

 

ROUSKUSALAATTI

3 dl pienek­si kuu­tioitu­ja, suo­lat­tu­ja rousku­ja

1 purkilli­nen (150 g) smetanaa tai ran­skanker­maa

1 keskikokoinen, silput­tu punasip­uli

suo­laa, mustapip­puria, ripaus sok­e­ria

Lio­ta suo­lasieniä viileässä vedessä use­am­man tun­nin ajan. Vai­h­da vesi ainakin ker­ran. Maista sien­ten suo­laisu­ut­ta välil­lä. Val­u­ta sien­i­mas­sa lävikössä ja sekoit­tele kul­hos­sa smetanan ja sip­ulisilpun kanssa. Maus­ta pip­puril­la ja sok­er­il­la. Anna tekey­tyä vähin­tään pari tun­tia ennen tar­joamista.

Sienisalaat­ti säi­lyy hyvin jääkaapis­sa sul­je­tus­sa asti­as­sa pari, kolme päivää.

Täy­del­listä saaris­to­laisleivän tai blin­ien kanssa!

 

PASTASOOSI

tat­te­ja

sip­u­lia

peko­nia

paseer­at­tua tomaat­tia

loraus ker­maa

suo­laa, mustapip­puria

Freesaa pan­nul­la pekoni, sip­uli ja tatit. Lisää paseer­at­tu tomaat­ti ja maus­ta suo­lal­la ja rouhi­t­ul­la pip­puril­la. Haudut­tele het­ki ja lisää lopuk­si loraus ker­maa.

 

SIENIPIIRAS  

Valmista herkulli­nen piirakkapo­h­ja paikalli­sista raa­ka-aineista, esimerkik­si mart­to­jen super­helpol­la ja nopeal­la ohjeel­la.  

2 dl vehnä­jauho­ja

1 dl kau­raryyne­jä

1/2 tl suo­laa

1 tl leiv­in­jauhet­ta

0.5 dl ruokaöljyä

1 dl vet­tä

Sekoi­ta kaik­ki aineet kul­hos­sa siten, että taik­i­nas­ta tulee pehmeä mut­ta kasas­sa pysyvä pal­lo. Kip­paa voidel­tu­un piirasvuokaan, ripot­tele vähän jauhoa pin­nalle ja taput­tele käsin vuoan poh­jalle ja reunoille. 

 

Päivi Pön­nin sienipi­iras

Paista kanttarel­lit, sup­pilo­vahverot tai muut sienet kevyesti. Lisää sip­u­lia ja halutes­sasi puo­likas pekoni­paket­ti suikaloitu­na. Maus­ta tim­jamil­la ja mustapip­puril­la sekä ripauk­sel­la oreganoa. Lisää ker­maa ja polar-juus­toa sekä muna. Polar-juus­ton voi halutes­saan kor­va­ta vaik­ka parme­sanil­la tai Grana Padanol­la. Suo­laa tarvit­taes­sa. Paista 200 C asteessa 35–40 min. Nau­ti!

 

sienessa3

 

sienessa4

 

sienessa11

 

sienessa12

 

Tek­sti ja kuvat Eeva Kan­gas

1