Luonto & outdoor

Talvikivaa

20.2.2018
Hiihtäminen on suosittua talvikivaa

KOULUTRAUMA VAI UUSI MAHDOLLISUUS
Jos et ole koskenut suk­si­in sit­ten lap­su­usvu­osien, niin mitä jos kokeil­isit nyt?
Mur­tomaahi­ih­to kehit­tää kestävyyskun­toa, lihasvoimaa ja liike­hallintakykyä ja sitä voivat har­ras­taa kaikenikäiset ja kaiken­ta­soiset liikku­jat.
Raitis ilma tekee aina hyvää, ja luon­nos­sa olem­i­nen rauhoit­taa mieltä.

ulkoilu_maenlasku

 

MÄKEÄ ALAS
Pulkkaan mah­tuu kak­si pien­tä, isoon ahkioon use­ampikin aikuinen.
Liukuri pistää vat­sal­i­hak­set ja lonkank­ouk­ista­jat lujille ja heinäl­lä täytet­ty jätesäk­ki pään pyörälle.
Trak­tor­in­renkaan sisäku­mi on ylive­to, ja rat­tikelk­ka herät­tää ihailua.
Mainio mäen­lasku­paik­ka (+laavu & nuo­tiopaik­ka!) löy­tyy Köp­back­an mäeltä, Van­han Valkon­tien var­relta.

ulkoilu_pilkki1

 

ÄLÄ PALELE PILKILLÄ

Pilkkimisen ystävä pukeu­tuu niin, että jak­saa palelemat­ta jal­lit­taa ove­lim­matkin kalat.
Väsy­tys­tak­ti­ik­ka on kova sana.

ulkoilu_luistelu1

 

LUISTELU ON KUNINGASLAJI, MUTTA ÄLÄ LÄHDE LUONNON JÄÄLLE YKSIN

Jos nau­tit hil­jaisu­ud­es­ta yli kaiken, ole sit­ten vaik­ka jutelemat­ta – sekin on sal­lit­tua.
Muista tur­val­lisu­us, Suomen ladun verkko­sivul­la on hyviä vinkke­jä »  
suomenlatu.fi
Jäähallin yleisöluis­telu­vuorot löy­dät täältä » loviisa.fi

 

 

TALVIPÄIVÄN RETKIKOHTEET

Lovi­isan meren­jäät, vael­lus­re­itit ja nuo­tiopaikat kut­su­vat.
Kokosimme kar­talle tois­takym­men­tä toinen tois­taan houkut­tel­e­vam­paa retkiko­hdet­ta, jos­sa voit naut­tia talvipäivästä » RETKIKOHTEET-KARTTA

 

ulkoilu_sauna

 

SAUNA SINETÖI PÄIVÄN

Anna läm­mön hel­liä kehoa ja tuu­dit­taa sin­ut onnel­liseen raukeu­teen.
Unta ei tarvitse sen jäl­keen paljoa houkutel­la!

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen Kuvat Kale­vi Ketolu­o­to, Vir­pi Lehti­nen

0