Yleinen

Talven Pikkukaupunki on ilmestynyt!

21.11.2017
Talven Pikkukaupunki -lehden painettu numero on ilmestynyt.

Uusin Pikkukaupun­ki-lehden painet­tu numero on ilmestynyt. Tässä lehdessä kyse­lemme laula­ja, näyt­telijä Mia Hafrénil­ta mitä hänen elämään­sä kuu­luu ja kurkkaamme taiteen, kult­tuurin ja luovu­u­den lähteisi­in. Haukkaamme hap­pea Lovi­isan upeis­sa maas­tois­sa ja kurk­istamme Kalorikeis­arin keit­tiöön.   

 

Tämän lehden tekem­i­nen on meille ker­ta toisen­sa jäl­keen todel­li­nen ilon aihe. Toivomme luon­nol­lis­es­ti, että se tart­tuu myös sin­u­un hyvä luk­i­ja!

 

Selat­ta­va ver­sio Pikkukaupun­ki talvi 2017–18

Ilmainen kestoti­laus  www.loviisa.fi > pikkukaupun­ki

 

 

1