Ihmiset, Lifestyle

Taidan olla käsillä kävelevä Loviisa-mainos”

6.8.2020
Valko oli Taavi Vuokkovaaran lapsuuden ja nuoruuden kotipaikka ja nyt hän on palannut kaupunkiin takaisin. – Viihdyn Loviisassa hemmetin hyvin! Loviisasta on helppo piipahtaa työkeikoille Helsinkiin ja kauemmaskin.

 

Valkos­sa lap­suuten­sa ja nuoruuten­sa asunut Taavi Vuokko­vaara lähti ensim­mäistä ker­taa ”maail­malle” 16-vuo­ti­aana. Hän on työsken­nel­lyt kam­paa­jana Helsingis­sä sekä toimin­ut viihde­taiteil­i­jana ja sirku­sopet­ta­jana. Taavi on kam­paa­jana tut­tu myös tv:stä, muun muas­sa Huip­pumalli haus­sa -ohjel­mas­ta.

Viime kesänä hän ajat­teli ottaa ren­nos­ti pari kuukaut­ta Lovi­isas­sa asuen. Lovi­isan rauha, meren läheisyys ja luon­non mon­imuo­toisu­us iskivät kuitenkin niin syvälle sydämeen, että Taavi päät­ti jäädä pysyvästi asumaan Lovi­isaan.

– Viih­dyn Lovi­isas­sa hem­metin hyvin! Taidankin olla kävelevä Lovi­isa-main­os. Lovi­isas­ta on help­po piipah­taa työkeikoille Helsinki­in ja kauem­maskin. Har­ras­tan myös taide­maalaus­ta. Lovi­isas­ta saan inspi­raa­tion siihenkin.

Vapaa-aikana hän lenkkeilee mielel­lään keskus­tas­ta Valkoon, van­haan koti­paikkaansa.

– Har­julle pääsen het­kessä, ja reit­ti Valkoon meren läheisyy­dessä on aivan upea. Kun jokin aika sit­ten palasin Thaimaas­ta, totesin, että mer­i­hän se siinä, ranta vain vai­h­tui.

Työt vievät Taavin Helsinki­in muu­ta­mana päivänä viikos­sa. Hän on sovit­tanut työn­sä kam­paa­jana ja viihde­taiteil­i­jana siten, että pääosan viikos­ta hän voi olla Lovi­isas­sa.

– Esi­in­nyn lap­siryh­mille, ja ne keikat vievät eri puolelle Suomea. Alku­vi­ikos­ta teen yleen­sä kam­paa­jan töitä Helsingis­sä, ja esi­in­tymiset pain­ot­tuvat yleen­sä lop­pu­vi­ikkoon.

Kokon­aan takaisin Helsinki­in hän ei kaipaa. Kaik­ki se kiire ja ihmisvil­inä eivät kiehdo. Taavi tykkää Lovi­isan ilmapi­iristä enem­män.

– Joskus Helsingis­sä tek­isi mieli pysäyt­tää ihmisiä kadul­la ja sanoa, että hei, ei kai teil­lä nyt niin kiire ole!

 

 

 

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuvat Kale­vi Ketolu­o­to

 

0