Ihmiset

Tähtireportterit tosi toimissa!

22.11.2019

Las­ten on hyvä tietää, mis­sä aikuiset tekevät työtä ja mitä työn­teko on. Tomas ja Kaisu viet­tivät Lap­si mukaan töi­hin -päivää Pikkukaupun­gin toim­i­tuk­ses­sa. He sai­vat tehtäväk­seen haas­tatel­la vas­taan­tuli­joi­ta, ja läh­tivät reip­paasti hom­mi­in!

 

 

 

Mis­tä tulee hyvä jou­lu­mieli?

 

 
Team Sportia 

Koris­telus­ta, puk­ista, ruuas­ta, ton­tu­ista, piparkakuista ja jouluku­us­es­ta.

 
 

 
Lovi­isan Kir­jakaup­pa Oy/Kristina Eriks­son

Joulu­val­oista, joulu­musi­ik­ista ja joulu­ton­tu­ista.

Olen joul­u­fani ja rakas­tan joulua.

 
 

 
Paul Lindqvist

Rauhas­ta.

 
 

 
Tero Paas­so­la

Per­heestä ja joulu­ru­uan syömis­es­tä.

 
 
 

Haas­tat­te­lut ja kuvat
Kaisu Kan­gas ja Tomas Paas­so­la

 

Kiitos haas­tateltaville, Kiitos Kaisu ja Tomas:)

6