Mitkä ovat Timon lempiasiat Loviisan luonnossa?

What’s Up Timo?

Pikkukaupun­gin kesä­toim­i­tus haas­tat­teli Timo Norovi­itaa. Mitkä ovat Tim­on lem­piasi­at Lovi­isan luon­nos­sa?…
Lue lisää
krinti-puoti

What’s Up? Mauritz

Kesä­toim­i­tuk­semme Fan­ni Fagerudd ja Siiri Terävä vieraili­vat Krin­ti-puodis­sa haas­tat­tele­mas­sa Mau­ritz Möl­ler­iä. Huom. Krin­ti on muut­tanut uusi­in isom­pi­in tiloi­hin Suo­la­to­rille!…
Lue lisää
Kesäteatteri Lurens

Pikkukaupunki teevee! LURENS

Pikkukaupun­gin kesä­toim­i­tus pääsi seu­raa­maan mitä Lurensin kesäteat­terin har­joituk­sis­sa oikein tapah­tuu. Per­jan­taina 30.6. ensi-iltansa saa­va Säll­skap­sre­san on täyn­nä hyvää henkeä, lantei­ta liikut­tavaa musi­ikkia ja paljon muu­ta!…
Lue lisää
Pikkukaupunki teevee

What’s up? Mikko

Kesä­toim­i­tuk­semme pääsi täl­lä ker­taa vieraile­maan upeas­sa Vil­la Man­dalas­sa. Vau, mitä kaikkea Lovi­isas­ta löy­tyykään!…
Lue lisää

What’s Up? Anna

Hör hör alla friluftsmän­niskor. Som­mar­reportern Fan­ni Fagerudd från Smås­tad­sliv-tv-besök­te Anna Jaakon­saari på Ström­fors Out­door. Vad sker här?    Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va kesämiehistö. Kort­in­ter­vjuer­na har gjorts av Cre­ative…
Lue lisää
Thomas Sjöblom

What’s Up? Thomas

Thomas Sjöblom luot­saa ”Sjöleä” eli keskus­tan urheilukaup­paa. Kaik­ki fil­lar­i­huol­losta kalas­tus­tarvikkeisi­in ja fris­bee­golfkiekoista uima­pukui­hin. Täl­lä palvelu­un sat­saaval­la puti­ikil­la on pitkät per­in­teet – kan­nat­taa käyt­tää oman ”kylän” kaup­paa aina kuin mah­dol­lista! Kom ihåg vad Sjöblom´s inte har…
Lue lisää
Loviisa sightseeing

Loviisa-Sightseeing!

Lähde Fan­nin kanssa sight­see­ing kier­rokselle kesäiseen Lovi­isaan.   Video: Onni Ahvo­nen, Pikkukaupun­ki Sum­mer Crew Toimit­ta­ja: Fan­ni Fagerudd, Pikkukaupun­ki Sum­mer Crew…
Lue lisää
Antti Kettunen

What’s Up? Antti

 Dags för lite motion? På som­maren går det bra att trä­na på ”nya” Gym­Fox.– Då finns det van­ligtvis gott om utrymme – åtmin­stone ju vack­rare vädret är och tidigt på mor­gonen, berät­tar per­son­al train­er Antti…
Lue lisää
Rebecca Skog

What’s Up? Rebecca

Rebec­ca Skog on kesätöis­sä Lovi­isan toril­la. Aamu­virkulle Rebe­calle aikaiset herä­tyk­set eivät tuo­ta ongelmia ja hän naut­tii päivit­täis­es­tä kohtaamis­es­ta ihmis­ten kanssa.     Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va kesämiehistö. Kort­in­ter­vjuer­na har…
Lue lisää
Kasper Ståhl

What’s Up? Kasper

Luki­o­lainen Kasper Ståhl har­ras­taa urheilua ja kaverei­den kanssa hen­gaamista. Ja kun oikein yrit­tää niin Lovi­isas­sakin nuori kek­sii aina kivaa tekemistä, toteaa sym­pa­at­ti­nen ”Kas­su.”   Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va…
Lue lisää