Kompostera jord i köket

Då Lin­da Wirta­nen hit­tade Bokashin – förän­drades allt. År 2010 öpp­nade Viidakko­to­htori sin nät­bu­tik och har sedan dess följt med den ekol­o­giska tren­den. Mest intres­sant är nog Bokashi, men vad är Bokashi och hur gick…
Lue lisää