Yleinen

BLOGI: Tack för titten!

13.7.2016
Naapuri ja yhteiset juttuaiheet

Naa­pu­rus­tossamme tyhjil­lään ollut talo sai jokunen vuosi sit­ten uudet asukkaat. Nurmea kas­va­neeseen pihaan alkoi ilmaan­tua kasvil­lisu­ut­ta: pui­ta, pen­sai­ta, peren­no­ja ja havu­ja. Fil­laroidessani naa­purin ohi ihailin etupi­han välimerel­listä tun­nel­maa, ruukus­sa kas­vavaa oli­ivipu­u­ta, laven­te­likäytävää ja syyskesäl­lä kukkin­ut­ta arti­sokkaa.

 

Kuten monil­la meil­läpäin, tapanani on mor­jestel­la naa­pu­rus­ton asukkai­ta. Viime syksynä rohkais­tu­in kysäisemään tuon talon rou­val­ta ker­ro­tun, kak­simetrisen salko­ru­usun siemeniä. Naa­puri taisi sil­loin tun­nistaa hen­gen­heimo­laisen­sa, sil­lä tänä keväänä sain kut­sun puu­tarhakier­rokselle kaup­pareis­sul­ta palates­sani. Juteltavaa riit­ti pitkät tovit ja näin monia kasve­ja ensim­mäistä ker­taa suo­ma­laises­sa puu­tarhas­sa. Mukaani sain unikon­taimia ja ruusu­ju­ur­ta. Vas­tavisi­it­illekin oli aikaa ja löy­tyipä min­unkin istu­tuk­sis­tani naa­purille jotain mukaan vietävää. Lähtiessään naa­puri huikkasi: “Kun kasveista ei ker­ran voi kiit­tää, niin sanon että “Tack för tit­ten”. Kiitos Sei­jalle keväis­es­tä puu­tarhakier­rokses­ta ja upei­den pio­ni­u­nikoiden tuo­mas­ta ilosta!

 

 

Anna Palas­maa

pikkukaupunki­lainen

2