Lifestyle, Ruoka

Sykkivä Laivasilta

11.6.2021
Laivasillalla syödään, juodaan, kuunnellaan musiikkia, joogataan, tankataan, tehdään ostoksia ja tanssitaan.

Kesäinen Laivasilta on viihtyisä paikka kokoontua. Sitä esitellään vieraille ja siellä tavataan ystäviä. Siellä syödään, juodaan, kuunnellaan musiikkia, joogataan, tankataan, tehdään ostoksia ja tanssitaan. Laivasillalla tapahtuu, vaikkei mitään tapahtuisikaan. Laivasilta on kuin synonyymi kesälle.

 

Aitiopaikalla

Linda Holmbergin hymy ei hyydy kovassakaan kiireessä, sillä hän pitää työstään ravintolayrittäjänä yhdessä siskonsa Susannan ja isänsä Klasin kanssa.

Kahvi­la-Rav­in­to­la Laivasil­lan keit­tiöstä ruo­ka valmis­tuu nopeasti ja tehokkaasti, se on paikan hyväk­si havait­tu kon­sep­ti.

– Aitan leike, Lin­da vas­taa kysymyk­seen suosi­tu­im­mas­ta annok­ses­ta.

Kaik­ki leikean­nok­set valmis­te­taan itse paikan pääl­lä.

– Aitan leike on leivitet­ty. Siinä on mukana parsaa, per­sik­ka ja bear­naise-kastike. Maalais­ran­skik­set kuu­lu­vat annok­seen, mut­ta lisuk­keen voi halutes­saan vai­h­taa.

Lin­da painaa koko kesän täysil­lä töis­sä. Siihen hän on tot­tunut jo nuore­na kesätöis­sä.

– En jää pait­si kesäri­en­noista. Tääl­lähän olemme kaiken kesäelämän keskip­is­teessä, tapaamme ihmisiä, ja vierail­i­joiden kesä­fi­ilis on tart­tuvaa. Sitä pait­si meil­lä on live­musaa ulkona ja tapah­tu­mia, joten osal­lis­tun niihin ikään kuin viran puoles­ta.

  Kahvi­la-Rav­in­to­la Laivasil­lal­la, jota myös Ceedeek­si kut­su­taan, on kak­si teras­sia, toinen ilta-aurinkoon ja toinen aamuau­rinkoon. Tuulisel­la tai vilpoisel­la kelil­lä voi pae­ta lasite­tulle teras­sille, joka on aivan meren tun­tu­mas­sa.

– Siskoni ja minä olemme lähi­hoita­jia. Talvisin teemme keikkaa oman tilanteen ja jak­samisen mukaan. Tykkäämme koko per­he myös reis­sa­ta, joten tal­vet voimme käyt­tää siihen. Ottaa vähän iisim­min ja lada­ta akku­ja kesään.

 

 

 

 

Saltbodan 2.0

Pitkin talvea on kuultu kilkettä ja kalketta, kun Laivasillan Ravintola Saltbodania on remontoitu uuteen uskoon. Kesän kynnyksellä tempo on vain kiihtynyt.

– Teemme remp­paa täyt­tä häkää. Salt­bo­dan 2.0 aukeaa kesäku­us­sa, toiv­ot­tavasti juhan­nuk­sek­si. Sisäti­lat valmis­tu­vat jo aikaisem­min, mut­ta keit­tiö ja muut tuotan­toti­lat tuot­ta­vat his­to­ri­al­li­sis­sa raken­nuk­sis­sa vähän pään­vaivaa, ker­too rav­in­toloit­si­ja toises­sa polves­sa, mon­es­sa liemessä keit­et­ty Tim­o­thy Kühn.

Kon­sep­ti nojaa tut­tuun men­estys­re­sep­ti­in. Hyvään ruokaan, laadukkaaseen jazz­i­in ja ren­toi­hin klu­bi-iltoi­hin.

– Uut­takin on luvas­sa niin inter­iöörin kuin musi­ikki­ta­pah­tu­mien muo­dos­sa. Ja lohikeit­toa on tällekin kesälle.

 

 

 

 

Saltbodan Jazz

Sun­nun­tain Jazzbrunnssit Salt­bo­danil­la, tut­taval­lisem­min Salt­tik­sel­la, ovat käsite. Korkeata­soinen musi­ik­ki ja ren­to fiilis houkut­tel­e­vat kävi­jöitä Helsingistä asti. Ajanko­h­dat ja esi­in­tyjät voi tark­istaa Café Salt­bo­danin FB:stä.

 

 

Saltbodan Radio

Soul-, funk- ja reg­gae-pain­ot­teinen ulkoil­mak­lu­bi kut­suu Suomen grooveim­paan ulkoil­madiskoon. Get on up!

Tänä kesänä SBR soi neljästi Lovi­isas­sa, ja ker­ran myös Turus­sa!

19.6. Laivasil­ta @ Café Salt­bo­dan
9.7. Turku @ Surf Shack Turku
10.7. Laivasil­ta @ Café Salt­bo­dan
31.7. Laivasil­ta @ Café Salt­bo­dan
21.8. Laivasil­ta @ Café Salt­bo­dan

Laivasil­ta 4

FB Salt­bo­dan Radio

 

 

Degeri Summer Bar & Dine

Uusi teras­si mer­inäkymil­lä aukeaa juhan­nuk­se­na! Tar­jol­la päivän kalan ja lihan lisäk­si muun muas­sa Krisun lohikeit­toa, herkullisia burg­ere­i­ta ja itsete­htyä jäätelöä.
Degeri tuo live esi­in­tyjät Laivasil­lalle per­jan­taisin ja lauan­taisin, heinäku­us­sa myös keskivi­ikkoisin. Esi­in­tyjälista ja menu Degeri Sum­mer Bar & Dine FB:stä.

Laivasil­ta 8

 

 

Sauna — Bastu!   

Klas­sis­ten Venei­den suosit­tu sauna Laivasil­lal­la on auki joka päivä klo 12–24. Saunan yhtey­dessä on mah­dol­lisu­us gril­la­ta ja chilla­ta suo­jaisal­la takapi­hal­la, jos­sa on iso pöytä katok­sen alla. Tun­nel­malli­nen salakei­das keskel­lä Laivasil­taa.

Klas­siska Båtars pop­ulära bas­tu på Skepps­bron är öppen var­je dag kl. 12–24. I anslut­ning till bas­tun finns möj­lighet att gril­la och chilla. Även för större grup­per. 

Hin­ta, pris max 2 h
15€/hlö/pers., lapset/barn 7–12 år 5€/hlö/pers.

Hin­ta, pris max 8 h
perus­mak­su, grun­davgift 150€ +10€ / hlö/pers.,  lapset, barn 7+ 3€ /hlö/pers.

Varauk­set, reser­va­tion­er: Sus­si Owren, 040 7023 436

 

 

Ain­ut­laa­tu­inen Sauna Obscu­ra toimii kuin kam­era, hei­jas­taen ympäröivän maise­man ylösalaisin saunan sisälle. Saunalle pääsee soutu­ve­neel­lä vierasve­ne­sa­ta­mas­ta, ja se toimii itsepa­lvelusaunana.

Laivasil­ta, Lovi­isa, puh 050 349 3029

 

 

Huom, Ihana vierasvenesatama palveluineen!

Lovi­isan Laivasil­lan vierasve­ne­sa­ta­ma:

60° 27,2’ N/ 26° 14,2’ E

60 vene­paikkaa, hin­ta 20 e/vrk, 10 e/pv / venekun­ta.

Väyläsyväys sata­maan: 2,7 m, kiin­ni­tys poi­ju tai aisa.

Palve­lut: Lai­turil­la on sähkö- ja vesip­is­teet. Sata­mas­sa on jätepiste ja käymäläjäte­huolto. Polt­toaineen­jakelua. Polkupyörä-, SUP-lau­ta- ja kajakkivuokraus.

Saunat ja suihkut, pesukone, kuiv­auskaap­pi, pieni keit­tiö (jääkaap­pi, liesi, uuni, kahvinkeitin, mikro ja astioi­ta).

Laivasil­ta 8, Lovi­isa, puh. 040 740 7308

 

 

 

 

Kuvat Magi Pern­thaler, Päivi Ahvo­nen, Onni Ahvo­nen, Kale­vi Ketolu­o­to

 

0