Yleinen

BLOGI: Småstadsliv Summer Crew *16

25.7.2016
Kesätyöntekijänä Pikkukaunki -lehdessä.

Kuus viikkoa. Mitä kaikkea siihen voikaan mah­tua? Kun on kesä­työn­tek­i­jänä Pikkukaupun­ki-lehdessä, vas­taus on: aivan kaikkea! Tehtäviä löy­tyy siivoamis­es­ta ja lounaan valmis­tamis­es­ta kuvaus­reis­sui­hin sekä haas­tat­telui­hin. On oltu jaka­mas­sa Pikkukaupun­ki-lehtiä ja Lovi­isa-tikkare­i­ta Helsin­gin keskus­tas­sa, seikkailut Meripelas­ta­jien kyy­dis­sä Lovi­isan­lahdel­la kuvaa­mas­sa, haas­tatel­tu ihmisiä ja jaet­tu fly­ere­itä. Ja olen juon­tanut videoita merel­lä, maas­sa ja melkein ilmas­sakin … You name it, I have prob­a­bly done it.

 

Duu­ni on siis käytän­nössä aivan paras­ta mah­dol­lista. Ihan oikeesti. Välil­lä miet­tii, et onko tää ees todel­lista. Se että ylipäätään sai kesä­du­u­nia ja vielä näin mah­ta­van? Smås­tad­sliv Sum­mer Crew laite­taan tekemään aivan kaikkea mah­dol­lista ja mei­hin luote­taan. Monis­sa tehtävis­sä saa käyt­tää paljon omaa luovu­ut­ta ja kek­seliäisyyt­tä. Ja jos on mil­loinkaan ongel­ma minkään kanssa, joku tulee aina aut­ta­maan. Ren­toa meininkiä ja mah­tavaa porukkaa, mukaan lukien ihanat toimis­tokoirat Sulo ja Pele. Ai että.

 

Oon ollut tääl­lä koh­ta kuus viikkoa tänä kesänä, enkä oo näh­nyt kah­ta saman­laista päivää. Aikataulut on jous­tavia ja suun­nitel­mat muut­tuu lennos­ta. Aika ei todel­lakaan käy pitkäks!

Mä pidän tätä työtä todel­la suures­sa arvos­sa ja oon hyvin kiitolli­nen siitä, että sain mah­dol­lisu­u­den kar­tut­taa duu­nikoke­mus­ta näin mah­tavas­sa paikas­sa. Oon saanut niin paljon hyödyl­lisiä taito­ja ja hienoa ohjaus­ta, mitä ei voi rahas­sa mita­ta. Saa nähdä, mihin saatu tieto ja opitut taidot mut seu­raavaks vie!

 

 

Fan­ni Fagerudd, Smås­tad­sliv Sum­mer Crew *16

 

 

 

 

Toim­i­tuk­sen huo­mau­tus:

Kiitok­sia Fan­nille, jon­ka urak­ka lähe­nee lop­puaan! Sal­limme tässä tek­stis­sä ilomielin puhekie­len käytön. Fan­ni oli lois­ta­va ”kesä­mopo” — ja niin oli­vat kaik­ki neljä kesäti­imin jäsen­tä! Suosit­telemme!!!

3