Yleinen

Simply the best

14.12.2022

Team Sportia Lovi­isa – tut­taval­lisem­min Sjöle – on palvel­lut lovi­isalaisia jo huikeat 90 vuot­ta. 

Kaup­pakeskus Gal­le­ri­as­sa sijait­se­va urheiluli­ike on mon­elle vakiopaik­ka, jos väline- tai vaatekaap­pi kaipaa­vat täy­den­nys­tä. Kat­ta­van valikoiman lisäk­si myymälästä voi saa­da apua vaikka­pa pyörän tai sulka­pal­lo­mailan huoltoon. 

Ja mikä paras­ta, liik­keen yrit­täjät Niclas ja Thomas Sjöblom ovat aina valmi­ita aut­ta­maan hymyssä suin. 

 – Hyvä asi­akas­palvelu on luotet­tavaa, ystäväl­listä ja ren­toa. Kuun­telemme asi­akas­ta ja toteu­tamme toiveet mah­dol­lisim­man hyvin. Jos jotakin tuotet­ta ei löy­dy hyllystä, tilaamme sen asi­akkaalle.

Ja juuri sel­l­aista palvelua Sjölel­lä saa! Vuosien koke­mus on hionut ammat­ti­taitoa ja palvelu­asen­net­ta niin, että liik­keessä on aina muka­va asioi­da. 

 – Antois­in­ta tässä työssä on se, kun saa asi­akkail­ta posi­ti­ivista palautet­ta. Se on sel­l­ainen asia, joka saa jatka­maan.

 

Pikkukaupun­gin toim­i­tus kiit­tää Sjöblome­ja eri­no­mais­es­ta palvelus­ta ja onnit­telee 90-vuo­ti­as­ta Sjöleä!  

 

 

Tek­sti: Ain­o­li­ina Leskelä Kuva: Arto Wiikari

 

0