Luonto & outdoor, Kulttuuri

Ruukkiin!

27.6.2023

Vain 20 minuutin ajomatkan päässä Loviisan keskustasta sijaitsee historiallinen aarreaitta, yksi maamme parhaiten säilyneistä vanhoista ruukkialueista, Strömforsin ruukki.

 

Johan Creutz myi vuon­na 1695 perus­ta­mansa Ström­forsin ruukin Jacob Forsellille ja Anders Nohrströmille. Vuon­na 1790 ruukin johtoon nousi tuol­loin 31-vuo­tias Vir­ginia af Forselles, joka johti ruukkia läh­es 60 vuot­ta. Suurin osa raken­nuskan­nas­ta on peräisin hänen kaudeltaan. 

 

 

 

Ström­forsin ruukin aluet­ta leimaa­vat käsi­työläisyys ja ympäristön upeat puit­teet retkeilyyn ja ulkoilu­un. Voit tutus­tua ruukin paja­museoon ja Suomen ain­oaan toimi­vaan vesivoimakäyt­töiseen vesi­vasaraan, seu­ra­ta taon­tanäytök­siä Sepän pajas­sa, vierail­la taidenäyt­te­lyis­sä Tallinvin­til­lä ja naut­tia Ruuk­in­myl­lyn kesäteat­terin ohjelmis­tos­ta. Ruukissa sijait­see myös Krou­vin­mäen majat­a­lo, joka on yksi Suomen van­him­mista asuinkäytössä ole­vista savirunk­oi­sista taloista. Yöpymis­mah­dol­lisuuk­sia on lukuisia muitakin, joista uusin on lau­talle raken­net­tu laavu pienen saaren kupeessa.

Kahviloi­ta, rav­in­toloi­ta, uimaran­ta, joogaa, kun­toilua, mel­on­taa, pyöräi­lyä, kult­tuuria – kaik­ki löy­tyy kätevästi pien­estä pit­toreskista pajakylästä.

 

 

Kymi­joen var­rel­la sijait­se­vaa ruukkikylää ympäröi upea luon­to – joki kut­suu melo­maan, Kukuljär­ven jyl­hä vael­lus­re­it­ti patikoimaan ja Kukuljärvi uimaan. Myös kylässä on uimaran­ta ja löy­lytel­lä voi mm. jurt­tasaunas­sa tai joki­var­ren saunas­sa. Ström­forsin ruukkialueen kat­tavil­ta verkko­sivuil­ta löy­dät kaik­ki palve­lut ja tapah­tu­mat kätevästi! Ruuk­ki on aina retken arvoinen.  Ström­forsin ruuk­ki sijait­see 20 min­uutin ajo­matkan päässäLovi­isan keskus­tas­ta. Helsingistä E18-moot­tori­ti­etä pitkin noin tun­nin, Kotkas­ta puolisen tun­tia ja Kou­volas­ta Län­si-Kymen kult­tuu­ri­ti­etä pitkin 50 min­u­ut­tia.

 

 

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen / Kuvat Mag­dale­na Pern­thaler

0