Yleinen

Pyörän selässä, Loviisa sydämessä

15.6.2018
Pyörän selässä - Wilfried

Sak­salainen Wil­fried on pitkäl­lä pyöräretkel­lä kotiseudul­taan kohti Pietaria. Matkalla hän osui Lovi­isaan ja löysi Tam­miniemen campin­galueen, jota vas­ta kun­nos­tet­ti­in ava­jaisia varten.

 

– Lovi­isa Camp­ing on usko­mat­toman hieno leir­in­täalue, aivan ain­ut­laa­tu­inen. Vaik­ka paikkaa ei ollut vielä avat­tu, min­ut toiv­otet­ti­in avo­sylin ter­ve­tulleek­si. Ja kos­ka palvelu­ja ei ollut vielä saatavil­la, sain yöpyä veloituk­set­ta. Kiitos siitä! Sydämelli­nen vas­taan­ot­to tun­tui tosi hyvältä.

Kun Wil­fried näki, miten Lovi­isan campin­galueel­la paiskit­ti­in töitä ja laitet­ti­in paikko­ja kun­toon, hän pyysi päästä mukaan ja aut­toi parhaansa mukaan. 

Nyt mat­ka jatkuu kohti Kotkaa ja sieltä Pietari­in – pyörän selässä, Lovi­isa sydämessä. 

 

 

 

 

Vuo­lai­ta kiitok­sia, onnen kyyneleitä ja ylpeyt­tä Lovi­isa Campin­gin kesäkau­den ava­jai­sis­sa. Alueel­la on uurastet­tu ja puhal­let­tu yhteen hiileen kohti yhteistä tavoitet­ta – leir­in­täalueen avaamista yleisölle ja kaupunki­laisille. Ja se näkyy kaikessa: Lovi­isa-spirit­tiä parhaim­mil­laan!

 

 

 

 

 

Tun­nel­ma on kuin Mum­mo­las­sa – aika hienos­sa sel­l­aises­sa. Kaikille avoimen Lovi­isa Campin­gin yhtey­dessä on myös soutu­vene-, kanoot­ti- ja kajakkivuokraus­ta.

 

 

 

Tek­sti & kuvat Päivi Ahvo­nen

 

3