Ruoka

Porkkana, myyttinen ja superterveellinen herkku

19.10.2022

Mikä yhdis­tää Clark Gablea ja Väis­ki Vem­mel­säärtä? Yllä­tys yllä­tys! Porkkana! Holl­wood-leg­en­da nimit­täin rouskut­ti porkkanaa vuon­na 1934 ilmestyneessä eloku­vas­sa Tapah­tui eräänä yönä rehvakkaasti aitaan nojaillen. Elmerin her­mo­ja koet­tel­e­va talt­ta­ham­mas taas liitetään porkkanaan kos­ka se on jänis, mut­ta myös sik­si, että sen piir­roshah­mo mat­ki myöhem­min Gablea esi­in­tyessään ensieloku­vas­saan. Vaik­ka sati­iri ymmär­ret­ti­in, jäi jäl­jelle sitkeä aja­tus siitä, että porkkana on jänö­jen perus­ruokaa. Oikeasti Väis­ki tuskin olisi ollut porkkanan perään. Porkkana ei nimit­täin kuu­lu Väiskin laji­toverei­den ruokavalioon, vaan se voi olla haitallis­takin. Jos lem­mikkikanisi pul­lakoituu rouskutet­tuaan liikaa makeaa herkkua, voi siis Väiskiä osoit­taa syyt­täväl­lä porkkanal­la. Muuten porkkanaa ei voi syyt­tää mis­tään. Sen ter­veysvaiku­tuk­set ovat pök­er­ryt­tävän laa­jat. Jo sen kau­nis väri on lupaus jotain ihanas­ta ja aurinkois­es­ta. Tosin porkkanan vil­jel­lyt esi­ju­urek­set oli­vat enti­saikaan vio­let­te­ja. 1500-luvul­la ne jalostet­ti­in pul­skik­si, makeik­si ja orans­seik­si.

 

Ihmiske­hos­sa tuskin on kohtaa tai toim­intoa, jota porkkana ei hellisi, eheyt­täisi tai suo­jelisi. Se sisältää run­saasti kuitua, A-, B-, C- ja E-vita­mi­inia, fooli­hap­poa ja mag­ne­siu­mia. Se suo­jaa suolis­toa ja tais­telee keuhko- ja rin­ta­syöpää vas­taan. Se paran­taa aivo­jen ja muistin toim­intaa sekä vähen­tää stres­siä. Porkkanas­sa on vain 33 kilo­kalo­ria sadas­sa gram­mas­sa, joten ihmi­nen voi syödä sitä rauhas­sa, toisin kuin edel­lä maini­tut kan­it. Kun vau­va siir­tyy kiin­teään ruokaan, on hel­posti sula­va keit­et­ty porkkana hyvä vai­h­toe­hto. Porkkanaa pide­tään jopa nuoru­u­den­läh­teenä, sil­lä se edis­tää ihon hyv­in­voin­tia ja aut­taa päivet­tymään bee­takaro­teenin ansios­ta. Onko siinä mitään haitallista? Kun kuorit ja peset porkkanan, ole tark­ka käsien hygien­i­as­ta. Näin väl­tyt Y-pseudo­tu­ber­cu­lo­sis-bak­teer­il­ta. Mut­ta jos sen saat, niin eihän se oli porkkanan vika.

 

Porkkanaan liit­tyy myös outo myyt­ti. Sen on uskot­tu lisäävän hämäränäköä. Todel­lisu­udessa kyse on sota-ajan pro­pa­gan­das­ta. Toisen maail­man­so­dan aikaan Bri­tan­ni­as­sakin joudut­ti­in elämään pimen­net­ty­jen ver­ho­jen takana, joten porkkanaa kan­nat­ti pop­sia hämäris­sä olois­sa. Todel­lisu­udessa sen menekkiä halut­ti­in lisätä, sil­lä porkkanaa riit­ti omas­ta maas­ta, ja tuon­ti­tavaras­ta oli pulaa. Myös brit­tien ilmavoimien men­estys satoi porkkanan laari­in, vaik­ka todel­lisu­udessa se perus­tui uuden­laisi­in tutki­in. Sitä ei kuitenkaan halut­tu ker­toa vihol­liselle, joten päätet­ti­in noja­ta porkkanaan. Eh…What´s up Doc? kuten Väis­ki sanoisi porkkana käpälässään.

 

 

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la Kuva: Shut­ter­stock

 

Artikke­li on julka­istu Cre­ative Peakin kus­tan­ta­mas­sa SMAKU-lehdessä 17.6.2022

 

0