Ruoka

Pilsneripruuvi Gulfilla

21.6.2021

Ainut oikea ja asianmukainen ympäristö Pikkukaupunki-lehden pilsneripruuville on legendaarinen Gulf-baari Loviisan Ruotsinkylässä.

 

Se on kuulkaas luk­i­jat niin, että ei tämä pil­sner­in mais­telu mikään nau­run asia ole. Pait­si sit­ten, kun päästään vauhti­in. Suurki­itos arvoisat tes­taa­jamme Sep­po, Reima, Isabel, Jor­ma, Kat­ja, Asko ja Mart­ti!

Sään­nöt oli­vat samat kuin aina. Tes­tasimme sokkona, eli pru­u­vaa­jat eivät tien­neet mitä laseis­sa on. Ker­roimme ain­oas­taan, että laseis­sa on pil­sner­iä, ja aloitimme miedoim­mista.

Lopuk­si kaik­ki juo­mat piti arvostel­la koulu­ar­vosanoin asteikol­la 4–10.

Pru­u­vaa­jat mais­te­liv­at aluk­si kutakin pil­sner­iä heti kun se oli kaadet­tu lasi­in. Kun kaikissa laseis­sa oli juo­tavaa, tes­taa­jat saat­toi­vat vielä pala­ta takaisin eri pil­snerei­den maku­un ja ver­tail­la niitä keskenään. Se olikin pru­u­vin mie­lenki­in­toisin vai­he.

 

 

 

 

 

Ja näin se meni

Ensim­mäisenä mais­tel­tu hen­toinen Kof­fin 1:n oli Jor­man mielestä laimea ja veti­nen, mut­ta kivan väri­nen.

Kirkas väri, kom­men­toi myös Sep­po. Aneem­i­nen, tote­si puolestaan Reima. Asko ja Mart­ti taas pää­tyivät yhteisym­mär­ryk­sessä siihen, että se on ihan ok pil­sneri, eli jatkoon saisi men­nä.

Pehmeä, vaah­toa­va ja kirkas pil­sneri, mut­ta Isabel löysi siitä vähän turhaa kitk­eryyt­tä ja piti sitä yleis­vaikutel­mal­taan laimeana. Kat­ja oli samaa mieltä.

 

Täyt­täkää nyt lasi­ni

Toise­na pil­sner­inä kaadet­ti­in RPS. Reima arvioi sen IPA-tyylisek­si, mut­ta jälki­maultaan vetik­sek­si ja liian katk­er­ak­si. Sep­po piti sitä hyvän­makuise­na ja aromise­na. Jor­ma tar­joaisi tätä pil­sner­iä kut­sumat­tomille mökkivieraille. Asko ja Mart­ti antoi­vat jano­juo­ma­lle vält­tävän arvosanan 5.

Keis­ari ei vaku­ut­tanut  miespuolisia tes­taa­jia, mut­ta Isabel ja Kat­ja pitivät sitä varsin kelvol­lise­na olu­e­na. Isabelin mielestä siinä oli hyvä jälki­maku, ja Kat­ja arvosti pysyvää vaah­toa.

Neljäs pru­u­vi­o­lut Alaba­ma Red IPA teki Jor­maan vaiku­tuk­sen, ja hän väit­ti sen iskevän miehen katu­un. Asko, Kat­ja, Isabel ja Mart­ti eivät tästä olues­ta eri­tyis­es­ti pitäneet, mut­ta Sep­po ja Reima löy­sivät siitä hieno­ja puo­lia. Siinä on hei­dän mielestään testin paras vaah­to, run­sas humalan maku ja miel­lyt­tävä jälki­maku.

”No johan myrkyn lykkäs”, tokaisi Asko kun Karhu 1:n kaadet­ti­in lasi­in. Ihan kuin Coca-Cola, säesti Kat­ja. Tämä tum­ma olut oli selvästi baarin toisen pää­dyn raati­lais­ten mieleen – kos­ka se on tum­ma ja täyteläi­nen, mal­tainen ja maku tasaisen miel­lyt­tävä. Osa raati­lai­sista toivoi siihen vähän lisää syvyyt­tä ja piti sitä kotikal­ja­maise­na, turhan pli­isun makuise­na.

Viimeinen pru­u­vin olut oli Rye Mild NEIPA. Isabel tote­si, että tuok­su­un ver­rat­tuna maku oli pet­tymys, eli se oli vähän ris­tiri­itainen koke­mus. Ehkä jopa liian kevyt, mut­ta jälki­maku run­sas.

Reima piti tätä olut­ta vetisenä, Asko puolestaan voimakkaana, Sep­po hyvän värisenä ja Jor­ma keskenkäyneenä, ”kuin saip­pua­na”. Mart­ti tun­nisti saman aromin kuin eräis­sä muis­sakin oluis­sa, pait­si ykkösessä ja vitoses­sa. Kat­ja puolestaan piti sitä parhaim­man värisenä ja kehui suu­tun­tu­maa raikkaak­si.

 

Tilanne hallinnas­sa ja päätök­set tehty!

Asko kiire­hti kysymään, joko saa ilmoit­tau­tua A–olut-testiin vai pitääkö suorit­taa keskaritesti siinä välis­sä. No niin, ja sit­ten pis­teet. Voit­ta­jak­si valikoi­tui Karhun tum­ma koulu­ar­vosanoal­la 8- . Vetisek­si par­jat­tu Koff pääsi kakkosek­si 7+ arvosanal­la. 

 

 

 

 

 

 

 

”Joko saa ilmoittautua A–olut-testiin vai pitääkö suorittaa keskaritesti siinä välissä?”

 

 

Kaurismäkeläisessä miljöössä

Pil­sner­ipru­u­vin pitopaikas­sa Gulf-baaris­sa aika on ikään kuin pysähtynyt ja tun­nel­ma pihapi­irei­neen jotenkin ”kau­ris­mäkeläi­nen”.  Gulf-baari täyt­ti tänä vuon­na 50-vuot­ta. On todel­li­nen kult­tuu­riteko, että sen ovet ovat auki ja että sitä ei ole turmeltu. Lisäk­si baari on kylälle merkit­tävä kohtaamis- ja palvelu­paik­ka. Pru­u­vin oluet oli­vat kaik­ki alle kol­men pros­entin ykkö­solui­ta. Ne kaadet­ti­in mais­teltavak­si tässä järjestyk­sessä.

1. Koff 1

2. RPS

3. Keis­ari

4. Alaba­ma Red IPA

5. Karhu tum­ma

6. Olvi Mild Neipa

 

 

 

 

Kurkkaa myös nämä:

Pikkukaupun­gin per­in­teinen punkkupru­u­vi »

Neljä olu­en ystävää pru­u­vasi olui­ta rav­in­to­la Deger­by Gillen tuvas­sa »

 

Tek­sti: Päivi Ahvo­nen Kuvat: Kale­vi Ketolu­o­to

 

 

 

0