teevee

Whats Up? Alex

27.6.2016

Alex Chorokov stud­er­ar i Hels­ing­fors och som­mar­job­bar i Lovisa på Café Restau­rant Salt­bo­dan. När han besök­te Lovisa för förs­ta gån­gen i maj blev han helt förtjust i staden. Alex har rys­ka och fin­s­ka som mod­er­smål men övar sig flit­igt på sven­s­ka.

– I skolan hade jag inte så hem­skt myck­et moti­va­tion att plug­ga sven­s­ka. Men när jag fick som­mar­jobb här, tog jag böck­er­na fram och bör­jade plug­ga med en helt ny iver. Jag har ock­så fått mån­ga vän­ner här och de fles­ta talar sven­s­ka. Klart jag vill fös­ta vad det snackas om, så nu lär jag mig hela tiden mera sven­s­ka, berät­tar Alex för Pikkukaupunki­teevee. 
Alex stor­trivs i Lovisa. Han tyck­er att lovis­abor­na är vän­li­ga och gla­da, staden trevlig och naturen vack­er. Och Lovisa tyck­er säk­ert lika myck­et om den glade unge man­nen!   

Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va kesämiehistö.Kortintervjuerna har gjorts av Cre­ative Peaks som­marbesät­tning. Alla är gym­nasi­er-elever. 

 

  

 

1