Ruoka

Omin käsin leivottu

5.10.2022

Ihmiset arvostavat käsin tehtyä lähiruokaa. Leipuri Maija Laitikas leipoi ensileipänsä kodin puu-uunissa. Nyt hän pyörittää omaa leipomo-myymälää yhdessä miehensä Jonas Dufvelinin kanssa.

 

Leipuri Mai­ja Laitikkaan lenkkar­it ovat jauho­jen peitossa. Kun omin käsin pyörit­telee taiki­noi­ta, saa jauho pöl­lytä. Hardomin Leipä Oy:n vit­ri­inis­sä pötköt­telee leip­iä ja leivon­naisia, joiden tuok­su lei­juu myymälässä. Saaris­to­lais­limput, kau­ra-porkkanaleivät, muhkeat kanelipu­ustit ja lihapi­irakat köl­löt­televät houkut­tel­ev­asti omis­sa laareis­saan. Lihik­siä Laitikas kut­suu ”lähik­sik­si”, sil­lä Hardomin Leivän perus­ta lep­ää kotitekoises­sa lähiruokatar­jon­nas­sa.

– Sitähän tämä on. Itse tehtyä, ja aina tuoret­ta. Omin käsin leiv­ot­tua. Vaikut­taa siltä, että ihmiset pitävät ajatuk­ses­ta, että nämä tuot­teet on tehnyt ihmi­nen eikä kone, Laitikas pohtii.

Laitikkaan aamut alka­vat varhain, kun hän aloit­taa tuot­tei­den valmis­tamisen myymälän leivon­tatilois­sa. Kiitel­ty ja palkit­tu lovi­isalaisleipuri on ele­men­tis­sään voin, jauho­jen ja taik­i­nan äärel­lä. Hardomin Leivän tuot­teis­sa ei käytetä ”paran­tei­ta” eli kemikaale­ja.

– Voita, oli­iviöljyä, koti­maisia perus­raa­ka-ainei­ta, joskus myös esimerkik­si spelt­tiä. Tuoreus, tuok­su ja tun­nel­ma vetoa­vat asi­akkaisi­in. On muka­va men­nä koti­in tai ruokatun­nille läm­min leipä kainalos­sa, Laitikas hymy­ilee.

 

 

 

 

 

HELPPO TULLA

Laitikas innos­tui jo vuosia sit­ten etenkin leip­i­en leipomiseen yksinker­tais­es­ta syys­tä: hän pitää itse leivästä. Aluk­si hän valmisti leipää kotona puu-uunis­sa, ja möi niitä toril­la, tapah­tu­mis­sa sekä REKO-palvelun kaut­ta. Sil­loin Laitikas työsken­teli vielä rav­in­to­la-alal­la palvelu­am­ma­tis­sa. Muu­ta­ma vuosi sit­ten syt­tyi kuitenkin aja­tus oman leipomon ja leipo­momyymälän perus­tamis­es­ta. Tilo­ja oli Lovi­isas­sa vapaana paljonkin, mut­ta paras paik­ka löy­tyi Län­sikaarelta vilkkaiden tei­den ris­teämässä. Ja kos­ka tila oli aiem­min toimin­ut kalasavus­ta­mona, se oli valmi­ik­si hyväksyt­ty elin­tarviketi­lak­si.

– Parkkipaikat ovat suo­raan edessä. Myymälään on help­po poike­ta matkalla keskus­taan. Myös moot­tori­tieltä tulee asi­akkai­ta ohikulku­matkalla, Laitikas ker­too.

 

PERHEYRITYS

Nykyään Hardomin Leipä on per­heyri­tys, sil­lä Laitikkaan puoliso Jonas Dufvelin työsken­telee myymälässä myymälä­vas­taa­vana. He ovat yhdessä suun­nitelleet ja sis­us­ta­neet myymälän viehät­täväk­si. Dufvelin pohtii, että korona-aika on ollut yri­tyk­selle jopa hyväk­si, vaik­ka niin ei oikein saisi sanoa.

– Ihmiset ovat kotona, ja ruokakin kiin­nos­taa eri taval­la. Tun­tuu, että aitoa, rakkaudel­la tehtyä lähiruokaa todel­la nykyään arvoste­taan.

Sekä Laitikas että Dufvelin huo­maut­ta­vat, että yrit­täjä ei voi koskaan laskea var­man päälle. Oman yri­tyk­sen­sä he perus­ti­vat luot­taen lähiruoan kysyn­tään. Toki kat­teet ja perus­bud­jetit ovat hal­lus­sa, mut­ta menek­istä ei voi koskaan olla var­ma.

– Toim­intamme perus­tuu siihen, että teemme sitä, mitä ihmiset halu­a­vat. Ei ole tarkoi­tuskaan rikas­tua, mut­ta ainakin per­heemme saa tästä leivän pöytään, he nau­rah­ta­vat.

 

 

”Aloin leipoa, koska tykkään leivästä.”

 

 

VOITOKAS SAARISTOLAISLEIPÄ

Hardomin Leivän yhtey­dessä pitää tietenkin maini­ta voitokas saaris­to­laisleipä, jon­ka leipo­jana Laitikas on saanut arte­saaniruokak­il­pailus­ta hopea- ja kul­tami­tal­in. Mis­sä piilee leivän salaisu­us?

– Arvostelu­jen mukaan leivän maku on bal­anssis­sa. Se on tas­apain­oinen, ei liian voimakas, Laitikas kuvailee mes­taru­usleipään­sä.

Hän itse säästelee herkkuhetk­iä saaris­to­laisleivän äärel­lä. No, joulu­na ja juhan­nuk­se­na sitä per­heessä toki nau­ti­taan. Ehkä loh­ta päälle? Kyl­lä sekin käy, mut­ta yleen­sä tuu­naus onnis­tuu ihan perusjääkaap­pi­tarvikkeil­la.

– Voita ja ker­ma­ju­us­toa. Se on ihan paras­ta!

 

 

 

 

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la Kuvat: Arto Wiikari

 

Artikke­li on julka­istu Cre­ative Peakin kus­tan­ta­mas­sa SMAKU-lehdessä 17.6.2022

 

 

 

1