Kulttuuri

Nakkikartano – uusi kulttuuritila

9.12.2021

Kasténin vanha Makkaratehdas vaihtoi omistajaa ja muuttui samalla yksityiskodiksi sekä kulttuuritilaksi. Talo sai myös uuden lempinimen. Nyt puhutaan #nakkikartanosta.

 

Nakkikar­tanol­la on todel­la tun­nel­malli­nen esi­in­tymis­la­va, paikas­sa, jos­sa ennen oli savus­ta­mo. Se on inti­i­mi tila kon­serteille, tapah­tu­mille, taidek­er­hoille, stand-up -illoille – tila taipuu mon­een, muusikko Mirella Pen­dolin, toinen talon omis­ta­jista, ker­too.

– Jär­jestämme esi­tyk­siä ja tapah­tu­mia pitkin vuot­ta. Luvas­sa on taidet­ta mon­es­sa eri muo­dos­sa ja keskustelu­ja kult­tuurin ja taiteen ympäril­lä. Tila on siitä hyvä, että yksi­tyisen puolen, eli kotimme, voi eristää tai yhdis­tää osak­si kokon­aisu­ut­ta, aina riip­puen tilanteen luon­teesta.  Jo nyt tilat ovat osoit­tau­tuneet toimiviksi, iloit­see kuvataiteil­i­ja Pia Sirén, jon­ka koti van­ha Makkarate­hdas on.

 

Ohjel­mas­sa seu­raavak­si:

11.12. klo 19–21 “Tapas de Musi­ca”  
Sven­gaa­va joulukon­sert­ti Mau­rice & Memel a.k.a. Kalle Katzin ja Mirella Pen­dolin­in seuras­sa sekä tietysti tapak­sia.

Tilaisu­us on mak­su­ton, mut­ta ilmoit­tau­tu­mi­nen on toiv­ot­tua.

 

 

 

Lisäti­eto­ja tapah­tu­mista ja ilmot­tau­tu­miset / Mera infor­ma­tion och anmäl­ningar:

FACEBOOK Gam­la-Korv­fab­riken-Van­ha-Makkarate­hdas 

INSTAGRAM @nakkikar­tano 

memelmusic@gmail.com

 

 

0