Luonto & outdoor, Puutarha

Näin kukkapenkki perustetaan

14.5.2016
Kukkapenkki ja sen perustaminen

Kukkapenkin perus­t­a­mi­nen ei ole raket­ti­tiedet­tä, mut­ta huomioitavia asioi­ta on mon­ta. Tämän muis­tilis­tan avul­la pääset pro­jek­tis­sa pitkälle.

 

Penkin perus­t­a­mi­nen. Päätä penkin paik­ka, muo­to ja kat­selusu­un­ta. Kai­va penkille tarpeek­si syvä kuop­pa, noin 20–60 cm syvä kas­vi­valin­noista riip­puen. Pie­nille kasveille riit­tää mata­lampi mul­tak­er­ros, isot vaa­ti­vat enem­män. Jos et halua kaivaa, voit perus­taa myös kohopenkin.

Penkin pohjus­tus. Jos kukkapenkin lähel­lä kas­vaa pui­ta tai mui­ta voimakasju­urisia kasve­ja, kan­nat­taa harki­ta penkin pohjus­tamista juuri­ma­tol­la. Tämä antaa uusille kasveille etu­matkaa kas­vat­taa kun­non juuret ja vahvis­tua, ennen kuin ympäröivien kasvien juuret  pää­sevät samoille apa­jille.

 

kukkapenkki1kukkapenkki2kukkapenkki3

 

Hyvä kasvualus­ta. Tässä kohdas­sa ei kan­na­ta oikaista, hyvä kasvualus­ta on avain kukkien hyv­in­voin­nille. Osta rikkakasvien siemenistä vapaa­ta, perus­lan­noitet­tua mul­taa. Esimerkik­si Met­säpirtin mul­ta on suosit­tua (www.hsy.fi/metsapirtinmulta).

Reunus­tus. Reunus­tus estää nur­mikon lev­iämisen kukkapenkki­in. Reunus­tuk­seen voi käyt­tää esimerkik­si tiil­iä, kiviä, turve­harkko­ja tai reunanauhaa. Jos reunus on samas­sa tasos­sa maan pin­nan kanssa, ruo­hon leikkuu penkin ympäriltä on helpom­paa. Täl­löin ruo­hon­leikkuril­la pääsee aja­maan aivan reunuk­sen vier­estä, eikä pitk­iä ruo­ho­tup­su­ja tarvitse trim­ma­ta erik­seen pois.

Puu­tarhan tyyli. Mieti, mil­lainen tyyli sin­ua miel­lyt­tää. Pidätkö esimerkik­si ren­nos­ta cot­tage gar­den -tyylistä vai muodol­lisem­mas­ta japani­lais­es­ta tyylistä.

 

kukkapenkki4Tulppaanit_0741Mirja9495

 

Kukkien värit. Halu­atko puu­tarhaasi hilli­tyn vai räiskyvän väri­maail­man? Ken­ties vain valkoisia tai keltaisia kukkia? Yhtä oikeaa vas­taus­ta ei ole, oma maku ratkaisee. Huomioi myös kasvien lehtien syysväri­tys.

Kuk­in­ta-aika. Kukkapenkin kas­vi­valin­nat kan­nat­taa tehdä niin, että keväästä syksyyn puu­tarhas­sa on jokin kuk­ka kukas­sa. Varhain kevääl­lä nou­se­vat sip­u­likukat, pitkälle syksyyn ilah­dut­ta­vat esimerkik­si syysas­ter­it ja kos­moskukat. Vai halu­atko lada­ta kaik­ki paukut ker­ral­la? Ei väärä val­in­ta sekään.

Val­on määrä. Val­itse oikea kasvi oikeaan paikkaan. Istu­ta aurinkoiseen paikkaan auringos­sa viihtyviä kasve­ja ja var­joon var­jos­sa viihtyviä.

 

MirjaKasit3313kukkapenkki9Mirja9635

 

Kasvien korkeus. Istu­ta mata­lam­mat kasvit eteen, korkeam­mat taakse. Tai jos kukkapenkkiä kat­sel­laan use­am­mas­ta suun­nas­ta, istu­ta korkeam­mat kasvit keskelle, mata­lam­mat reunoille.

Malt­tia. Täy­delli­nen kukkapenk­ki ei syn­ny yhdessä kesässä. Monivuo­tiset kasvit vaa­ti­vat aikaa kas­vaa ja komis­tua. Odotel­lessa voit kylvää peren­no­jen väli­in yksivuo­tisia kesäkukkia anta­maan väriä ja täyt­tämään tyhjiä kolo­ja. Kär­siväl­lisyys palk­i­taan!

 

Tek­sti ja kuvat: Eeva Kan­gas Kuvau­s­paikat: Vil­la Aal­tosen, Vil­la Ilen­nan ja Vil­la Tall­mon puu­tarhat

1