Ihmiset, Lifestyle

Muotoilijan pikkutalo nousee Koskenkylään

1.12.2016
Muoilijan pikkutalo valmistuu Koskenkylään

Muo­toil­i­ja Han­na Laakkosen pikku­talon raken­nut­ta­mi­nen on päässyt hyvään vauhti­in Lovi­isan Koskenkylässä. Talon 72 neliömetriä Laakko­nen käyt­tää tarkasti. Per­heen kahdelle lapselle tulee oma huone, mut­ta Laakko­nen itse aikoo naamioi­da sängys­tään sohvan olo­huoneeseen.
 
— Las­ten­huoneeseen tulee parvi. Ehkä myöhem­min raken­nu­tan myös saunaraken­nuk­sen, jonne tulee lisähuone lap­sille, hän suun­nit­telee.

Laakko­nen halusi raken­nut­taa pienen talon. Hänen mielestään ihmi­nen ei tarvitse val­tavasti tilaa ympärilleen. Hyvin suun­nit­tele­mal­la pien­estäkin tilas­ta saa toimi­van ilman ahtau­den tun­tua.

- Ajat­te­len, että tämä on lop­puelämäni asun­to. En tarvitse turhaa tilaa etenkään sit­ten, kun lapset ovat muut­ta­neet kotoa. Sitä pait­si, olen laiska siivoa­maan, hän nau­rah­taa.

Avaru­ut­ta olo­huoneeseen tulee muun muas­sa kolmes­ta lasioves­ta, joista kaik­ista on pääsy ulos isolle teras­sille. Teras­si rajoit­tuu tyyp­il­liseen itäu­us­maalaiseen kivimet­sikköön. Mik­si Laakko­nen halusi muut­taa Por­voos­ta juuri Lovi­isan Koskenkylään met­sän keskelle?

- Täältä löy­tyi sopi­va tont­ti näin pienelle omakoti­talolle. Lovi­isas­sa raken­nut­ta­mi­nen on sujunut hyvin ilman turhaa byrokra­ti­aa ja jäykkyyt­tä.

Luo­van alan edus­ta­jana Laakko­nen iloit­see myös Lovi­isan maineesta avoime­na, luo­vana kaupunk­i­na. Hänestä on hienoa, että Lovi­isan kaupun­ki on osaltaan mah­dol­lis­tanut loviisacreative.com -sivus­ton, jos­sa alueen luo­vat ihmiset pää­sevät esit­täy­tymään.

- Halu­an mielu­usti mukaan Lovi­isan luo­vaan yhteisöön, Laakko­nen toteaa.

Hän muut­taa uuteen taloon­sa maalisku­us­sa 2017 yhdessä las­ten­sa, Eemelin, 12, ja Ron­jan, 10, kanssa. Ter­ve­tu­loa Lovi­isaan!
 
Han­na Laakkosen blo­gi 

 

 

 

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la  Kuva: Vir­pi Lehti­nen

2