Luonto & outdoor

Miehet trikoissa!

23.5.2018
Pyöräily ja reitit Loviisassa

Lovi­isas­sa kiemurtelee sato­ja kilo­me­tre­jä seu­tuteitä ja pienem­piä yleisiä teitä vai­htele­vis­sa met­sä-, pel­to- ja mer­i­maise­mis­sa.

 

Osa teistä on his­to­ri­al­lis­es­ti merkit­täviä kulkien usko­mat­toman kau­ni­iden perin­nemaisemien hal­ki. Jos omi­s­tat pyörän, jol­la voit ajaa mukavasti myös hiekkateil­lä, kym­menker­tai­s­tat reit­timah­dol­lisu­ute­si.

Esimerkik­si Kug­gomin kylästä löy­tyy sata vuot­ta van­ha rauta­tien­po­h­ja, jon­ka pääl­lä kul­kee nykyään suo­ral­in­jainen tie. Myös maaseu­tumme lukuisi­in kar­tanomiljöisi­in pääset tutus­tu­maan polkien – maisemista naut­tien, ympäristöä rasit­ta­mat­ta. 

 

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen  Kuva Juk­ka Salmi­nen

1