Yleinen

Matonpesusta meditaatiota

27.5.2021

Mäntysuovan tuoksua, veden lorinaa ja harjojen hankausta. Mattolaituri on täynnä nostalgiaa. Tuoksut ja äänet tuovat monelle suomalaiselle lapsuuden mieleen. Tässäpä vasta perinne, josta kannattaa pitää kiinni!

 

Mäntysuovan tuoksussa on taikaa 

Jon­na Kivi­ran­ta on pesemässä mat­to­ja muut­toa varten.

– Pro­jek­tia on riit­tänyt! Hyvil­lä keleil­lä kan­nat­taa matot pestä, hän ker­too pesun lomas­sa.

Kivi­ran­ta käy Bel­lan­ran­nas­sa pesemässä matot. Tilaa riit­tää kaikille ja paikalla on aina tut­tu­ja. Tun­nel­ma pesu­paikalla on aina hyvä ja toisia aute­taan.

– Tääl­lä mat­to­ja pestään yhteis­tu­umin ja rupatel­laan ren­nol­la otteel­la, Jon­na Kivi­ran­ta ker­too.

Tulosta syn­tyy aivan huo­maa­mat­ta.

– Siis täähän on ihan eri mat­to nyt!

Maton­pe­su on kivaa kesäpu­uhaa myös las­ten kanssa. Kiire jää jon­nekin muualle. Mukaan ote­taan vain eväät ja kasa mat­to­ja. Kivi­ran­nan mielestä sielukin puhdis­tuu ja tun­tuu siltä, että men­neen tal­ven lumet lähtevät.

– Män­ty­suo­van tuok­sus­sa on taikaa. Se avaa portin jon­nekin lap­su­u­teen.

 

 

 

 

Aamulla etätöitä,  illalla mattojen pesua   

Moni­ka Arnö on pesemässä siskon­sa mat­to­ja syn­tymäpäivälah­jak­si. Omat matot on jo pesty, mut­ta maton­pe­su on sen ver­ran mukavaa puuhaa, että lisää mat­to­ja oli löy­det­tävä.

– Tulen tänne rentou­tu­maan töi­den jäl­keen. Paikalle on voin­ut tul­la jo toukoku­us­ta. Eipä tääl­lä mitään töitä mietitä! Moni­ka Arnö hymy­ilee.

Pal­jas­jalkainen stadi­lainen on viet­tänyt lap­suuten­sa Lovi­isas­sa iso­van­hempi­en­sa luona. Nyt hän asuu viikon­lop­ut ja lomat vapaa-ajan asun­nos­saan kirkon kupeessa. Etä­työt onnis­tu­vat lois­tavasti ja maton­pe­su luo ruu­tu­työlle hyvää vastapain­oa.

Mat­to­ja pesemässä hänkin on käynyt laps­es­ta asti. Sil­loin matot pesti­in mer­essä. Nyt ympäristöys­tävälli­nen maton­pe­su­paik­ka on maan pääl­lä, mut­ta vesi saadaan mer­estä.

- Tääl­lä on kaik­ki. Maton­pe­su­paik­ka on sosi­aa­li­nen paik­ka, jos­sa kaik­ki jut­tel­e­vat ja molem­mil­la koti­maisil­la. Täl­laista ei ulko­mail­la tehdä, Arnö pohtii.

 

 

Sukupolvelta toiselle   

Sini Hakkarainen on juuri lopet­tele­mas­sa kol­men tun­nin urakkaa. Hakkarainen on ollut pesemässä mat­to­ja kolmes­sa sukupolves­sa tyt­tären­sä ja äitin­sä kanssa.

- Nyt pesti­in koko talon matot ja mum­monkin matot päälle, hän nau­raa.

Maton­pe­su kuu­luu Hakkaraisen kesäper­in­teisi­in ker­ran vuodessa. Aurinkoisel­la sääl­lä on kiva viet­tää aikaa per­heen ja tut­tu­jen kanssa.

- Kyl­lä tässä kaikkien kanssa jotain tulee aina höpötel­tyä. Porukkaa riit­tää. Se on todel­la mukavaa.

 

 

 

 

 

Psst.! Maton­pe­su­paikat palvel­e­vat toukoku­us­ta syysku­un lop­pu­un. Lue lisää Lovi­isan maton­pe­su­paikoista osoit­teesta
www.loviisa.fi

 

Tek­sti ja kuvat: Fan­ni Fagerudd

 

0