Lifestyle, Ruoka

Mainio marrasmurkina!

9.11.2016
vihanneksia tarjolla

”Nyt on taas täl­laista kiireisem­pää aikaa”, nau­raa tilan­omis­ta­ja Ulri­ka ”Ulli” Rosendahl höylätessään leivälleen rap­sakkaa kyssäkaalia.

Hän on tyy­tyväi­nen päätök­ses­tään ryhtyä kas­vat­ta­maan vihan­nek­sia. ”On hienoa, kun voimme itsekin hyö­dyn­tää kas­vat­ta­maamme satoa niin paljon.”

”Kehit­telemme mielel­lämme resepte­jä ja jaamme niitä muun muas­sa blo­gis­samme”, Hei­di Lun­ab­ba ker­too.

Satokaudel­la arki pyörii pitkälti vihannesti­lausten ympäril­lä. ”Pari, kolme päivää viikos­sa menee vihannesten nos­tamiseen ja kassien pakkaamiseen. Toimi­ta­mme kasviksia Helsinki­in, Itä-Uuden­maan REKOi­hin ja lounas­rav­in­to­la Saku­raan. Pyrimme aina siihen, että asi­akas saa kasviksen­sa mah­dol­lisim­man tuor­eina, sik­si työa­jat tah­to­vat venyä”, naiset kuvail­e­vat arkeaan. ”Sadonko­r­ju­un ohes­sa niitetään, puidaan, kyn­netään. Jokin pel­to­työ on aina vuorossa. Ja konei­den paris­sa menee myös aikaa”.

 

Yrjasin tilan mainio mar­ras­murk­i­na:

Pais­tet­tu Hokkaidokurpit­saa salvi­avoil­la
1 Hokkaidokurpit­sa, n. 1 kg
2 rkl öljyä
hyp­py­selli­nen sormisuo­laa
50 g voita
10–15 sal­vian lehteä
Kuori kurpit­sa ja poista siemenet. Leikkaa hedelmäli­ha n. 1,6 cm paloik­si. Paista palat öljyssä paistin­pan­nul­la kunnes ne ovat pehme­neet ja ruskistuneet. Siir­rä lau­taselle. Sula­ta voi samas­sa pan­nus­sa ja lisää kokon­aiset sal­vian­le­hdet kuumaan voisu­laan. Anna pais­tua rapeik­si, ja kaa­da voisu­la ja sal­vian­le­hdet kurpit­so­jen päälle. Tar­joile lisuk­keena tai hyvän pas­tan kera.

 

 

KETKÄ

  • Ulli Rosendahl ja Hei­di Lun­ab­ba
  • Tilal­lisia vuodes­ta 2014
  • Hoi­ta­neet Ullin koti­ti­laa vuodes­ta 2008

TILA

  • Yrjak­sen tila Lovi­isan Had­domis­sa
  • Tilan koko 58 ha
  • Luo­mu­vi­han­nek­sia on vil­jel­ty täl­lä satokaudel­la hehtaarin alal­la
  • Vil­jel­tyä pel­toalaa on 20–30 hehtaaria, ja osa vil­japel­loista on vil­je­ly­tauol­l­la

Tek­sti Anna Palas­maa  Kuva Vir­pi Lehti­nen

1