Kulttuuri

Mahtava viikonloppu, huippuohjelmisto ja loisteliaat esiintyjät!”

12.9.2016
Huippuohjelmisto Sibeliuspäivillä

Helsinkiläi­nen Janne Erkkilä vieraili Lovi­isan Wan­hat Talot tapah­tu­mas­sa ja saa­pui nyt tois­tamiseen Lovi­isaan, täl­lä ker­taa Sibelius­päiville. Kamarimusi­ikkifes­ti­vaalin kon­ser­tit herk­istivät Erkkilän hehkut­ta­maan tapah­tu­maa Pikkukaupun­ki-lehdelle.
 
”Kon­ser­tit oli­vat fan­tastisia. Val­tavaa viu­lu­jen, sel­l­on sekä kon­tra­bas­son ihmeel­lisen huip­pupuh­das­ta soin­tia, ja ryt­minkäsit­te­ly oli harv­inaisen tarkkaa. Lauan­tai-illan lop­pukon­sert­ti kru­u­nasi kaiken. Myk­istyneenä kuun­telin Andrey Bara­novin tai­turil­lista soit­toa Johannes Brahm­sin viu­lukon­ser­ton paris­sa. Loh­jan kaupungi­norkesteri säesti upean tarkasti lois­ta­van Esa Heikkilän johta­mana. Mah­ta­va viikon­lop­pu, huip­puo­hjelmis­to ja lois­teliaat esi­in­tyjät – ihan mah­ta­va tapah­tu­ma hienos­sa miljöössä.”
Janne Erkkilä, Helsin­ki  
 
Kiitos kaupun­gin kult­tuu­ri­toi­mi ja Sir­pa Flinck! 

 
 

Tek­sti ja kuva Päivi Ahvo­nen

0