Ihmiset, Lifestyle

Lämmin vastaanotto yllätti

10.1.2018
Lämmin vastaanotto oli Iloinen yllätys - muuttajat Vidgren

Ville Vid­gren ja Mari Kubin muut­ti­vat syysku­us­sa Helsingistä Lovi­isaan puo­livuo­ti­aan Väinö-pojan kanssa. Läm­min vas­taan­ot­to on ollut iloinen yllä­tys.

 

Ville Vid­gren on lähtöisin Iisalmes­ta, Mari Kubin Lapin­lahdelta. Muut­toa Savoonkin he miet­tivät. Lentop­erämiehenä työsken­televä Ville olisi päässyt kätevästi oman fir­man koneil­la Helsin­ki-Van­taalle töi­hin.

 

Oikea hel­mi löy­tyi nopeasti

Muut­to tuli ajanko­htaisek­si vajaa vuosi sit­ten, kun per­heen esikoinen syn­tyi.

Ihan alku­un Ville ja Mari kään­sivät kat­seen­sa pääkaupunkiseudulle, Tuusu­laan ja Jär­ven­päähän. Sipoo­ta ja Por­vootakin he miet­tivät. Län­sisu­un­ta ei kiin­nos­tanut, mut­ta Kot­ka sitäkin enem­män. Ville on asunut pitkään Kotkas­sa, ja hänen lähisukuaan on edelleen kaupungis­sa.

– Väinön syn­nyt­tyä aloimme pohtia, mis­sä lapsen olisi tur­val­lista kas­vaa. Halusimme pois Helsingistä, Ville ja Mari ker­to­vat.

Eloku­us­sa he tuli­vat piipah­ta­maan Lovi­isas­sa. Ja sit­ten vielä uud­estaan heti seu­raa­vana viikon­lop­puna Lovi­isan Wan­hat Talot -päiville. He ihas­tu­i­v­at kaupun­gin idyl­li­in.

LWT:ssä pariskun­ta käväisi Suo­la­torin ”Päivys­tävä lovi­isalainen” -uimakopil­la. Sieltä he sai­vat vinkin kysyä tar­jol­la ole­via vuokrakote­ja Lovi­isan Sanomien Face­book-sivuil­ta.

Face­book-kyse­lyyn sateli vas­tauk­sia, ja unel­makoti, ”oikea hel­mi”, löy­tyi nopeasti Sepänku­jal­ta.

 

”Ei Helsingis­sä täl­laista ole”

Pikkukaupun­gin ihmis­ten ystäväl­lisyys on ollut iloinen yllä­tys. Pieni per­he sai sosi­aalisen medi­an kaut­ta mon­ta ihanaa ”ter­ve­tu­loa Lovi­isaan” -viestiä. Ja kun Mari muu­ton aikaan pesi ikkunoi­ta, hän havah­tui siihen, että ihmiset ter­ve­htivät ja tuli­vat jut­tele­maan.

– Ei Helsingis­sä täl­laista ole.

Muut­topäätök­seen vaikut­ti­vat myös Marin omat koke­muk­set pien­estä kyläk­oulus­ta Lapin­lahdelta.

– Yllä­ty­imme kuul­tuamme, että Lovi­isa päät­ti säi­lyt­tää kyläk­oulut. Ehkä Väinökin pääsee aikanaan pikkuk­oulu­un, Mari sanoo.

Villen työ lentop­erämiehenä aset­taa arjelle omat rajansa. Hänen ollessaan päivystysvuorossa Helsin­ki-Van­taan lento­ken­tälle pitää ehtiä tun­nis­sa.

– Lovi­isas­ta se onnis­tuu. Ehdin lait­taa työa­sun päälle ja juo­da vielä kahvitkin ennen matkaan lähtöä, Ville vir­nistää.

Tois­taisek­si Mari on Väinön kanssa kotona, mut­ta toivoo pää­sevän­sä töi­hin ensi kesänä. Nyt per­he vain naut­tii pikkukaupun­gin kauneud­es­ta.

Ter­ve­tu­loa Lovi­isaan, Ville, Mari ja Väinö!

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la  Kuva Päivi Ahvo­nen

1
Pikkukaupunki