Kulttuuri

Kucku 17 on Maja-Kucku

17.7.2017
Nykytaidefestivaali Kucku

Tule­va kesä on neljäs, jol­loin Lovi­isa Con­tem­po­rary -yhdis­tys jär­jestää Kucku-nyky­taide­fes­ti­vaalin. Tänä vuon­na vetovuorossa ovat Kar­ri Laiti­nen ja Pert­tu Huh­tinie­mi. Tee­m­ana on arkkite­htu­uri ja sen ala­tee­m­ana las­tenkult­tuuri. Lovi­isalaiset haaste­taan rak­en­ta­maan pihoilleen ”kucku-majo­ja”.
 
– Majo­jen ei pidä vält­tämät­tä olla las­ten majo­ja, vaan myös aikuis­ten omat majat voivat olla tapah­tu­mas­sa mukana, Laiti­nen ja Huh­tinie­mi totea­vat.
Suuri majapäivä on 19.8., jol­loin majat ovat auki kävi­jöille. Yle Fem -kanaval­ta tut­tu Kasper Ström­man käy kiertämässä majo­ja. Halukkaat voivat päästä hänen mukanaan kier­rokselle.
– Tämä on mata­lan kyn­nyk­sen tapah­tu­ma. Majan ei tarvitse olla mitenkään eri­tyisen hieno, vaan se saa olla juuri sel­l­ainen kuin kukin halu­aa. Jokainen tekee oman­näköisen­sä majan, Laiti­nen sanoo.
 
Öster­st­jer­nan-laivan hal­lis­sa Laivasil­lal­la jär­jestetään 19. ja 20.8. maja-aiheinen nyky­taidenäyt­te­ly.
kucku.fi

 

 

Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

1