Ihmiset, Lifestyle

Kova meno, hyvä show

9.8.2016
Gold Wing -moottoriklubi

Puheen­sori­naa use­al­la kielel­lä ja moot­toripyöriä silmänkan­ta­mat­tomi­in. Lovi­isan liikun­ta­hallin ympäristöön on kokoon­tui heinäku­us­sa yli 200 Hon­da Gold Wing- motoris­tik­lu­bin jäsen­tä viikon­lop­un viet­toon.

 

Van­taalainen Tapio Joki­nen on pait­si into­hi­moinen motoristi myös Gold­Wing Club Fin­landin jär­jestämän vuosi­ta­paamisen yhteyshenkilö. Tapio, voitko ker­toa hie­man tapah­tu­mas­ta?

Olemme Lovi­isas­sa kan­sain­välisel­lä tapah­tu­mal­lamme. Vuosit­tain näitä kan­sain­välisiä tapah­tu­mia jär­jestetään vain yksi, joka vuosi eri paikas­sa. On myös paljon mui­ta tapah­tu­mia, mut­ta ei kuitenkaan täl­lai­sis­sa mit­ta­suhteis­sa.

Mikä mielestänne tapah­tu­mas­sa on hienoin­ta?

Kyl­lä se on nämä hienot pyörät ja ihmiset, kavere­i­ta kaik­ki.

Mitä klu­bitoimin­nas­ta saa irti?

Olemme kaik­ki hie­man iäkkäämpiä ja kun mon­et ovat har­ras­ta­neet tätä pitkään, tästä on tul­lut pikem­minkin elämän­ta­pa. Kokoon­numme usein ympäri vuo­den. Tätä tapah­tu­maa Lovi­isaan suun­nit­te­limme puoli­toista vuot­ta. Siinä tuli vietet­tyä mon­ta hyvää saunail­taa.

Miten päädyitte Lovi­isaan tänä vuon­na?

Se onkin sit­ten vähän mon­en mutkan takana. Olimme alun perin menos­sa muualle tääl­lä ran­nikol­la, mut­ta hei­dän yhteistyöhalun­sa ei valitet­tavasti ollut riit­tävä. Lovi­isas­sa puolestaan yhteistyöhalu oli ker­takaikkisen lois­tavaa, aivan ennenku­u­luma­ton­ta.

Ole­tan että pidätte Lovi­isas­ta?

No kyl­lä. Tääl­lä on tul­tu usein käy­tyä, kahvil­la ja syömässä, tut­tu paik­ka.

Miten toim­intaan pääsee mukaan? 

Kyseessähän on Hon­da Gold Wing -merkkik­er­ho eli kri­teeri päästä mukaan toim­intaan on hyvin yksinker­tainen: sen merkki­nen moot­toripyörä. Eikä vuosi­mallil­la ole väliä, pyörä voi olla uus­in­ta uut­ta tai vaik­ka vuodelta -75.

Minkälaisia ihmisiä on mukana toimin­nas­sa ?

Paljon eri ikäisiä ja monista eri maista. Tässä kokoon­tu­mises­sa on edustet­tuna noin 20 eri kansal­lisu­ut­ta. Nyt on paljon porukkaa Ital­ias­ta, mut­ta klu­bi­laisia löy­tyy myös esimerkik­si Ruot­sista ja Valko-Venäjältä. Pisim­män matkan tehneet taita­vat olla Espan­jas­ta. Ja matkat tait­tuvat luon­nol­lis­es­ti pyörän selässä.

 

goldwing4

Vladimir, Niki­ta, Iri­na ja Vitali, Valko-Venäjä

Olimme Ital­ias­sa, Puo­las­sa, Virossa, Latvi­as­sa, Liet­tuas­sa ja Ukrainas­sa ennen kuin saavuimme Lovi­isaan. Vaik­ka on tul­lut nähtyä jo mon­ta eri paikkaa, pidämme Lovi­isas­ta paljon. Sekä tietenkin Gold Wing -klu­bista!

 

 

goldwing3

 

Loret­ta Dra­go, Pado­va, Italia

Meil­lä on lois­ta­va Gold Wing -klu­bi Ital­ias­sa. Meitä matkusti noin neljäkym­men­tä tänne Lovi­isaan. Tulemme kaikkial­ta Ital­ias­ta, Pisas­ta, Gen­o­vas­ta, Venet­si­as­ta… Emme olleet ennen kuulleet edes Lovi­isas­ta. Nyt olemme tääl­lä ja pidämme siitä val­ta­van paljon. Tämän jäl­keen jatkamme vielä Venäjälle, Kalin­ingradi­in toiseen Gold Wing -klu­bita­pah­tu­maan.

 

goldwing2

Sami, Päivi ja Vin­s­ki, Oulu

Olemme har­ras­ta­neet moot­toripyöräi­lyä jo kym­menkun­ta vuot­ta. On tul­lut reis­sat­tua paljon, myös Virossa ja Ruot­sis­sa. Matkat tait­tuvat kyl­lä hyvin koko per­heen voimin, riip­puu vähän ilman­paineen tilas­ta niin san­otusti.

 

Smås­tad­sliv Sum­mer Crew 
Tek­sti: Fan­ni Fagerudd
Kuvat: Onni  Ahvo­nen

0