Ihmiset

Kaupunginosasarja: Isnäs

7.7.2017
Isnäs

 

Keidas mutkaisten pikkuteiden päässä

 

Van­hat puu­talot uin­u­vat kau­ni­in kesäpäivän paah­teessa ja puiden takana vellovan meren voi ais­tia. Tutus­tu­imme pikku­ruiseen, mut­ta sitäkin ihanam­paan Isnäsin kaupungi­nosaan muu­ta­man kyläläisen joh­datuk­sel­la.

 

Kano­ja ja koulupu­u­tarha

Huvikumpua muis­tut­ta­van keltaisen puu­talon pihal­ta kuu­luu kaaka­tus­ta. Yksi kiekauskin mah­tuu sil­loin täl­löin väli­in.

– Taitaa olla kano­jen ruo­ka-aika, toteaa Jen­ni Koisti­nen, joka asut­taa van­han sahan kont­to­ri­na olleen talon yläk­er­taa las­ten­sa kanssa.

Jen­ni hyp­pele­htii pal­jain jaloin pihan poik­ki kano­jen luokse. Pihal­ta löy­tyy mon­en­moista istu­tus­ta.

– Tästä löy­tyy Isnäsin koulun koulupu­u­tarha. Lapset käyvät kasvukau­den ajan hoita­mas­sa puu­tarhaa ja opet­tel­e­vat eri­laisia puu­tarhatöitä. Se taitaa olla sitä ilmiöope­tus­ta, Jen­ni nau­rah­taa.

– Täl­laiset jutut ovat kuitenkin ehdot­tomasti pienen koulun etu­ja. Onnek­si koulu säästet­ti­in, se on niin oleelli­nen osa kyläy­hteisön toim­intaa.

Koulu toimii muutenkin todel­la akti­ivis­es­ti. Koul­ul­la toimii muun muas­sa tanssik­er­ho, jota tanssi­jak­si koulut­tau­tunut Jen­ni opet­taa. Toisel­la puolel­la pihaa pyykki­naru onkin täyt­tynyt kevät­näytök­sen esi­in­tymis­vaat­teista.

 

isnas_jenni2

Jen­ni Koisti­nen

 

Meil­lä on niin hyvät naa­pu­rit”

Emme ehdikään Jen­nin pihal­ta kauem­mas, kun pihaan kaar­taa naa­puri Eli­na Hinkka­nen.

– Ai tulit­teko te Isnäsi­in tutus­tu­maan? No tei­dän­hän on pakko nähdä meri, Eli­na innos­tuu ja joh­dat­taa mei­dät hiekkati­etä pitkin van­haan sata­maan. Aurinkoisel­la teras­sil­la näkyy tut­tu­ja ja moikataan.

– Kyl­lä saaris­tossa käymi­nen on aivan henkireikä. Luon­non ja meren läheisyys on suurin syy siihen, mik­si me ase­tu­imme tänne asumaan, Eli­na ker­too.

– Ja naa­pu­rit! Meil­lä on niin hyvät naa­pu­rit.

 

isnas_annmaria_elina1

Eli­na Hinkka­nen ja Ann­maria Väätäi­nen

 

Ulkopaikkakun­ta­laise­nakin osa kylää”

Sata­ma täyt­tyy hymy­ile­vistä veneil­i­jöistä ja kaikille moikataan, tietenkin.

– Onks teil­lä menos­sa joku pro­jek­ti?, huikkaa Ann­maria Väätäi­nen. Ann­maria kuu­luu Per­na­jan saaris­ton merenkävi­jöi­hin ja on saa­punut per­heen­sä kanssa Isnäsin koti­sa­ta­maan.

– Ensim­mäisen ker­ran kun saavuimme tänne kolme vuot­ta sit­ten, paik­ka tun­tui hie­man pysähtyneeltä, mut­ta nyt tääl­lä on vain ihanaa ja sydämel­listä, ker­too Ann­maria.

– Tun­tuu niin kuin olisi ulkopaikkakun­ta­laise­nakin osa kylää.

Ann­maria muis­telee näh­neen­sä Eli­nan lapsi­neen ran­nas­sa ja kysyy, voiko tyt­tären tuo­da välil­lä leikkimään kylän las­ten kanssa. Heti sovi­taankin lap­sille leikkitr­e­f­fit ja kun kysytään osoitet­ta, vas­tauk­sek­si kuu­luu:

– Kulkekaa vaan tietä pitkin sinne punaiseen taloon, siel­lä me asu­taan!

 

isnas_iu

Iu Phetrak­sa

 

Baarin uudet kuviot

Isnäsin kyläbaar­il­la on rauhalli­nen meno. Pop­pi pauhaa ja muu­ta­ma iltapäiväkahvit­teli­ja lukee päivän uutisia. Baar­il­la aloit­ta­neet uudet omis­ta­jat ovat perus­ta­neet baarin yhtey­teen myös thaimaalaisen rav­in­tolan sekä pienen kyläkau­pan, mis­tä saa kaiken tarvit­ta­van ainakin mökkeilyyn.

– Edel­liset omis­ta­jat ovat siir­tymässä eläk­keelle ja kun huo­masimme, että tämä paik­ka on myyn­nis­sä, ajatelti­in että mik­si emme ostaisi. Tässä sitä nyt ollaan, nau­rah­taa Iu Phetrak­sa.

– Kun arki alkaa tässä rul­laa­maan, haaveena olisi laa­jen­taa tilaa. Halu­aisimme myös ava­ta nuo­rille hyvän tilan, jos­sa voisi hen­gail­la. Mut­ta nyt ainakin aluk­si tämä on aika 24/7 hom­maa, Iu ker­too.

 

Vinkvink mökkiläiset ja muut! Isnäsin baar­il­la toimii per­jan­taisin kesä­tori, jos­ta saa taimia, tuoret­ta kalaa sekä käsitöitä.

Baarin auki­oloa­jat: ma–pe 8.30–20 / la–su 8.30–22 

 
 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd Kuvat Onni Ahvo­nen, Fan­ni Fagerudd

1