Lifestyle, Ruoka

Kaupungin paras!

17.7.2017
Kaupungin paras paikka

Jokainen on paras jos­sain. Jos etsii vahvuuk­sia nälkä tai jano edel­lä, niin kan­nat­taa pää­tyä näi­hin paikkoi­hin – ja tästä syys­tä. Tai sit­ten jostain ihan muus­ta. Pistäy­tymisen arvoisia silti.

 
 

Pyöreän munkin ter­veyspaukut

Run­da Munkenis­sa on kaupun­gin paras tee­va­likoima, mut­ta kan­nat­taa kokeil­la myös talon ter­veyspaukku­ja. Puna­ju­uri- tai ruco­las­mooth­ie ovat todel­la maukkai­ta. Myös talon cater­ing­va­likoima on laa­ja.

Run­da Munken Lovi­isa, Alek­san­terinkatu 6, rundamunken.fi

 
 

salttis

 

Laivasil­lan pio­neeri

Vierasve­ne­sa­ta­man Café-Restau­rant Salt­bo­danis­sa on man­ner­maisin tun­nel­ma. ”Salt­tik­ses­sa” on erilli­nen baaripuoli ja rav­in­to­las­sa pöyti­in­tar­joilu. Sup­peahkon lis­tan valikoima on eri­no­mainen ja viini­va­likoima hyvä.

Café-Restau­rant Salt­bo­dan, Laivasil­ta 4, saltbodan.fi

 
 

kappeli

 

Teras­si näköalal­la

Kap­pelin­puis­tossa sijait­se­va rav­in­to­la & kahvi­la Kap­peli on jo itsessään häm­mästelemisen arvoinen. Val­ta­va ver­an­ta on mahtipon­ti­nen ja vie tun­nelmis­sa Lovi­isan 1800-luvun lop­un lois­tokkaaseen kylpyläkau­teen.

Rav­in­to­la Lovi­isan Kap­peli, Kuningattarenkatu 19, teehelmi.fi

 
 

tuhannentuskankahvila2

 

Orig­inel­li hel­mi

Kaupun­gin ehdot­tomasti orig­inellein kahvi­la on Tuhan­nen tuskan kahvi­la his­to­ri­al­lises­sa alakaupungis­sa. Piskuisen, muku­lakivisen sisäpi­han ome­na­pu­un alla on aika pysähtynyt. Kaik­ki tar­jot­ta­va on alus­ta lop­pu­un itse tehtyä ja taa­tusti hyvää. Talon erikoisu­us on suo­lainen munk­ki Sunk­ki.

Tuhan­nen Tuskan Kahvi­la, Poikkiku­ja, tuhannentuskankahvila.fi

 
 

plagen_cd

 

Våf­flor, var så goda!

Om det är tors­dag så är det våf­feldag på Pla­gen. Stadens läck­raste, utan tviv­el. Vohvelei­ta osa­taan odot­taa jo vesi kielel­lä tai jopa kuo­la val­u­en — ovathan ne harv­inaista herkkua. Mah­ta­va idea, hyvät vohvelit (torstaisin) ja upea ympäristö.

Pla­gens kiosk, Kapteen­in­tie 5, facebook.com/plagenskiosk

 

Burg­eri lasikuu­tios­sa

Kos­ka Suomen suvi on oikukas, on Kahvi­la-rav­in­to­la Laivasil­lan oival­lus lasis­es­ta teras­sista nerokas. Siel­lä istuu ikään kuin ulkona, mut­ta lämpimässä. Ihan meren äärel­lä sijait­se­van kup­pi­lan erikoisuute­na ovat mehevät burger­it, joi­ta kesäl­lä vaani­vat myös toinen tois­taan ove­lam­mat lin­nut.

Kahvi­la-Rav­in­to­la Laivasil­ta, Laivasil­ta 11, cdfastfood.fi

 
 

vaheri_olvin1

 

Kakkukeis­ari

Kon­di­to­ria Vaherkylän vit­ri­init notku­vat kakku­ja ja paakelse­ja siinä määrin, että selkäran­gat­toman kalorinkart­ta­jan ei kan­na­ta edes kat­soa sinne. Täältä ei yksikään pul­lahi­iri pois­tu pet­tyneenä!

Kon­di­to­ria-Café Vaherkylä-Ek, Alek­san­terinkatu 2, vaherkyla.fi

 

Suo­la­torin viini­tu­pa

Van­han kant­to­ri­lan pihatu­paan syn­tynyt olut- ja viini­baari Ölvin on ren­to illan­vi­et­topaik­ka ranta­puis­ton ja Suo­la­torin välis­sä. Ilto­ja tahdit­ta­vat usein trubadu­u­rit tai muu elävä musi­ik­ki.

Bistro Can­tor & Ölvin Olut- ja Viini­tu­pa, Mar­i­ankatu 1, bistrocantor.fi, olvin.fi

 
 

bella

 

Veg­aanivink­ki

Kaupun­gin paras veg­aa­nip­iz­za, veg­aaniburg­eri ja veg­aa­ni­pas­ta löy­tyvät kirkon kupeessa sijait­sev­as­ta rav­in­to­la Bel­las­ta. Keit­tiömes­tari taitaa tosin myös pihvit ja viini­va­likoimas­ta löy­tyy eri­no­mainen ital­ialialainen Pinot Gri­gio. Nälkäi­nen kiit­tää.

Rav­in­to­la Bel­la, Man­ner­heiminkatu 2, bellaloviisa.fi

 
 

sakura_nepalilainen

 

Kan­sain­välisin

Rav­in­to­la Sakuras­sa torin laidal­la käy kuhi­na louna­saikaan niin, että paikkaa voi joskus olla jopa vaikea saa­da. Rav­it­se­van lounaan maine on kiirinyt kaiken kansan korvi­in. Pöy­dis­sä istu­taan vieri vier­essä ja puheen­so­ri­na täyt­tää pikkuisen rav­in­tolan. Kuul­tu samaan aikaan kiel­ten puhu­misen Lovi­isan ennä­tys – seit­semän!

Restau­rant & Café Saku­ra Deli, Bran­den­steininkatu 11, sakuracatering.com

 

Maukkain nepalilainen

Pieni pain­ovirhe kyltissä ”Napalilainen rav­in­to­la”  teki kaupun­gin uusim­mas­ta etnis­es­tä tulokkaas­ta ker­ta­heitol­la kuu­luisan. Herkulli­nen ruo­ka, laa­ja lista, fan­tasti­nen naan-leipä, ystävälli­nen palvelu ja aina auki. Siinä tarpeek­si syitä kipaista rav­in­to­la Pahu­naan — hyviä jugurt­tipo­h­jaisia lasse­ja uno­hta­mat­ta!

Pahu­na Lovi­isa, Mar­i­ankatu 20, ravintolapahuna.fi 

 
 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen Kuvat Eeva Kan­gas, Päivi Ahvo­nen, Fan­ni Fagerudd, Vir­pi Lehti­nen

2