Ihmiset

Työhuoneella: Kaisa

23.8.2016
työhuoneella kaisa

Katoan tänne hetkeksi

Min­ulle työhuoneen merk­i­tys on hyvin suuri. Voin jät­tää miljoonat pro­jek­ti­ni kesken ja jatkaa niitä sil­loin, kun itselle sopii. Ennen tein käsitöitä eteisen nurkas­sa, eikä siinä saanut olla omas­sa rauhas­sa. Mut­ta tääl­lä on vain minä ja radio – ja koira. Ja vaik­ka työhuoneeni on aika sekamel­s­ka, tämä on min­un val­takun­tani. Tiedän mis­sä kaik­ki on.

    Olen hyvin kokeilun­haluinen joten min­ul­la on aina paljon pro­jek­te­ja käyn­nis­sä. Talvisin päässäni muhii paljon ideoita, joi­ta kesäisin toteu­tan sit­ten tääl­lä. Usein kokeilen tekni­ikoi­ta uut­ta ope­tuskaut­ta varten. Kesäl­lä on kuitenkin aikaa tehdä asioi­ta myös itseäni varten ja vaik­ka per­he, eläimet ja omat menot määrit­televät pitkälti ajankäytön, katoan tänne aina jos­sain välis­sä edes het­kek­si. Tääl­lä on rauhaa.”

 

TYÖHUONEELLA/ Kaisa Kor­pela, luokanopet­ta­ja, kuvataideopet­ta­ja ja ker­aamikko.

Kaisa Kor­pelan työhuone ja koti ”Pitkän­pöy­dän­ta­lo” ovat auki Lovi­isan Wan­hat Talot -tapah­tu­man aikana 27.–28.8.2016 klo 10–17. 

4
Pikkukaupunki